Kineska kompanija Ziđin majning koja je nedavno kupila Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor objavila je da pregovara o preuzimanju Nevsuna za 1,41 milijardu dolara, a stručnjaci smatraju da je to strateški potez Kineza i da bi moglo da ubrza otvaranje rudnika bakra i zlata na lokaciji Čukaru Peki. Na pitanje koliko će Nevsun uložiti u istraživanje nalazišta Čukaru Peki i da li će te planove promeniti ponuda Ziđina naveli su da kompanija Rakita nastavlja sa radovima na izgradnji istražnog niskopa (podzemnih jama).

“Ukoliko se promeni vlasnička struktura novi vlasnik će doneti odluku o eventualnoj izmeni postojećih planova”, navode u Nevsunu.

Rakita, kako ističu, “nastavlja realizaciju aktivnosti prema planu i u skladu sa dogovorenom dinamikom rada”.

“Procenjuje se da su rezerve u Gornjoj zoni nalazišta Čukaru Peki oko 46,15 miliona tona rude, sa sadržajem bakra od 2,71 odsto i zlata od 1,70 odsto”, navode u Nevsunu.

Ističe se da planirana kapitalna investicija Nevsuna za razvoj projekta Čukaru Peki i početak eksploatacije 2022. godine iznosi približno 590 miliona dolara, a da će životni vek rudnika biti oko 17 godina.

Procenjeni profit koji se očekuje da će biti ostvaren razvojem Gornje zone projekta Čukaru Peki iznosi, kako je navedeno, 1,3 milijarde dolara.

Na pitanje pod kojim uslovima je Nevsun dobio pravo na istraživanje od države Srbije i koje su, finansijske obaveze te kompanijeniji naveli su da su 2016. godine preuzeli kompaniju Rezervoar Minerals (Reservoir Minerals) i kao deo te akvizicije stekli pravo na istraživanje u okviru dozvole za istraživanje na lokalitetu mesnih zajednica Brestovac-Metovnica i drugim lokacijama nalazišta Čukaru Peki.

Dozvola za istraživanje na lokalitetu Brestovac–Metovnica prvobitno je odobrena 2012. godine, kada je Rakita bila u partnerstvu sa kompanijama Rezervoar Minerals i Friport Mekmoran (Freeport McMoran).

Investicija u nalazište Čukaru Paki, kako tvrde u Nevsunu, jedna je od najvećih na polju geoloških istraživanja u Srbiji, koja obuhvata direktno zapošljavanje više stotina srpskih geologa i drugih eksperata tokom perioda istraživanja, kao i zapošljavanje radnika kada se otvori rudnik.

Dozvola Nevsunu za istraživanje kod Bora je data na period od tri godine i može da se produži za dve godine pod uslovom da je najmanje 75 odsto planiranih geoloških istražnih radova završeno tokom perioda trajanja dozvole”.

Rakita je otkupila između 70 i 80 odsto zemljišta u privatnom vlasništvu, dok je ostalo da se otkupi još zemljišnih parcela u vlasništvu države i grada Bora.

Beta