Javne nabavke u Srbiji podložne korupciji – Na lokalu u fokusu EU

730 0

Srbija još čeka izveštaj sa skrininga, odnosno uporednog pregleda propisa sa EU, u oblasti javnih nabavki, i smernice za dalja unapređenja. Izvesno je, međutim, da će primena biti problem, a u fokusu Brisela će se naći primena u lokalnim zajednicama, rečeno je 11. februara na konferenciji “Ka ekonomičnijim javnim nabavkama u lokalnim samoupravama”.

 

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović je kao najznačajnije mere za unapređenje sprovođenja javnih nabavki na tom nivou naveo uvođenje centara za javne nabavke u većim gradovima, kao i obuku državnih službenika za javne nabavke. Na skupu su dodeljeni sertifikati službenicima lokalnih samouprava koji su položili ispit, a Jovanović je rekao da do sada više od 2.000 službenika ima sertifikate.

 

“Očekujemo izveštaj o skriningu” za poglavlje 5 posvećeno javnim nabavkama,a sa njim i jasnije smernice za potrebne reforme, rekao je Jovanović. Skrininzi su održani u martu i maju, i na njima je EU Srbiji predstavila stanje u javnim nabavkama u Uniji i zahteve koje ima od Srbije, a Srbija je izložila stanje u toj oblasti.

 

Prema Jovanovićevim rečima, iskustva drugih tranzicionih zemalja pokazala su da lokalne samouprave često zaostaju u sprovođenju javnih nabavki za centralnom vlašću. Dodao je da će EU tokom pregovora ocenjivati napredak na svim nivoima, uključujući i lokalni nivo.

 

Resize of evri shutterstock

 

Kao jedan od značajnih koraka za unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava naveo je obuke i ispite za službenike u čijoj nadležnosti su javne nabavke. Do sada je, kako je naveo, više od 2.000 službenika dobilo sertifikate, od čega 1.810 po prethodnom zakonu i 223 po novom koji je stupio na snagu 2013. godine. Jovanović je to ocenio kao “značajan stručni potencijač” za unapređenje ove oblasti.

 

Direktor Uprave za javne nabavke ukazao je i da je u Srbiji počelo osnivanje centara za javne nabavke u većim gradovima, koji bi okupili najstručnije službenike za ovu oblast. Uloga ovih centara je savetodavna, odnosno pružanje saveta naručiocima, kao i sprovođenje samih procedura za male naručioce kao što su vrtići i škole za koje bi se sprovodile objedinjene nabavke na nivou grada. Druga uloga je kontrolna, odnosno provera u toku postupka, kako bi se izbeglo zaključivanje ugovora koji nisu po propisima.

 

“U Beogradu postoji ovakva služba, a neke forme postoje i u Nišu, Pančevu, Požarevcu”, kazao je on za EurActiv.rs, rekavši da je zamisao da službe iz ovih centara pomaćužu i susednim gradovima i opštinama.

 

Jovanović je istakao da takve službe doprinose ekonomičnosti javnih nabavki i sprečavaju probleme, poput obaranja postupaka i odlaganja procedura, što kao posledicu može da ima ometanje osnovne delatnosti naručilaca.

 

 

Primena kao glavni izazov
Zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt rekao je da je u Srbiji u oblasti javnih nabavki u prethodnih nekoliko godina postignut napredak, posebno sa donošenjem novog zakona o javnim nabavkama koji se primenjuje od 2013. i pratećih propisa u 2014, ali da će glavni izazov biti primena.

 

“Još analiziramo sastanke” odnosno skrininge za poglavlje 5 posvećeno javnim nabavkama, održane u martu i maju 2014, kazao je on.

 

Benedikt je ukazao da će pre pristupanja morati da budu revidirani sporazumi koji omogućavaju dogovore bez javnih nabavki, poput onih koje Srbija ima sa Kinom, kao i da Srbija treba da prati i promene u EU u ovoj oblasti, poput propisa o koncesionim ugovorima iz aprila 2014. godine.

 

Poseban značaj će imati lokalne samouprave jer će tu biti veliki deo javnih nabavki, istakao je Benedikt.

 

On je rekao da u Srbiji javne nabavke iznose oko 10% bruto domaćeg proizvoda i oko tri milijarde evra godišnje, a u EU do 20% BDP-a i 2,4 hiljade milijardi evra.

 

“Sa tako velikim iznosima jasno je da javne nabavke utiču na društvo u celini”, kazao je Benedikt, obrazlažući zašto je ta oblast u fokusu EU. Dodao je da su javne nabavke podložne korupciji i drugim problemima.

 

 

Beograd – reorganizacija se isplati

 

Kako je istaknuto na konferenciji, Beograd koji je osnovao centar za javne nabavke je primer da se ovakav sistem isplati.

 

Gradski menadžer Goran Vesić rekao je da je u Beogradu prošle godine za 62% smanjen novac za javne nabavke, što je delimično rezultat centralizovanja javnih nabavki i novina u organizaciji, mada su ulogu imali i štednja i smanjenje subvencija.

 

U 2014. smanjen broj pregovaračkih postupaka u javnim nabavkama na 3%, rekao je Vesić, dodajući da je u 2013. taj udeo bio 39% ali da je to delom posledica toga što je bila izborna godina.

 

Naveo je da Beograd u 2015. planira da sprovede 12 centralnih javnih nabavki, kao i da je namera da se poboljša informisanost potencijalnih ponuđača kako bi se njihov broj povećao.

 

Državni sekretar u Ministrstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Željko Ožegović rekao je da je vrednost javnih nabavki 10 do 15% bruto domaćeg proizvoda, dok u lokalnim samoupravama iznosi skoro 50%.

 

Istakao je da je program obuke jako vazan zato što su u prethodnom periodu uočeni problemi u poštovanju propisa o javnim nabavkama na lokalnom nivou.

 

Napisala: S.V. ( Euractiv Srbija)

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X