Javna rasprava za medijske radnike za sufinansiranje projekata

615 0

NEGOTN, (IST Media) – U Negotinu je održana javna rasprava o temama od javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kojoj su prisustvovali predstavnici zainteresovanih medijskih kuća sa teritorije Borskog i Zaječarskog okruga. 

 

Opština Negotin, krajem prošle godine predložila je teme medijskog sadržaja koji su od javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Negotin i pozvala sve zainteresovane činioce da uzmu učešće u javnoj raspravi davanjem primedbi, predloga i sugestija pisanim putem.

 

javna rasprava negotin mediji

 

Među trinaest ponuđenih tema su medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave, sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji opštine Negotin kao i medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih institucija opštine Negotin. 

 

Od javnog interesa su i medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa opštine Negotin, sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji opštine Negotin, dokumentarno-obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – programski sadržaji o zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja, sadržaji edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja opštine Negotin, sadržaji edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;

 

Medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji opštine Negotin, sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom, sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse, sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine, edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Negotina i okoline i informativno-obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji opštine Negotin, takođe su teme od javnog značaja.

 

Prisutni na javnoj raspravi predložili su da od javnog značaja budu i medijski sadržaji vezani za dijasporu, kao i oblast turizma.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X