Cilj kompanije “Serbia Zijin Copper” unapređenje bezbednosti i zaštita životne sredine

292 0
Zijin Mining

 

U cilju unapređenja bezbednosti proizvodnje i zaštite životne sredine, kompanija Serbia Zijin Copper sprovodi različite akcije i obuke, kao i proveru trenutnog stanja kako bi se uklonile sve nepravilnosti koje bi ugrozile bezbednost zaposlenih i narušile ekološki poredak, naglašavaju u ovoj kompaniji.

U svim fabrikama i pogonima postavljeni su transparenti sa sloganima „Poštujte zakone i propise o bezbednosti, budite lično odgovorni” i “Izgradimo zajedno čist i divan svet” kao podsećanje i motivaciona poruka zaposlenima da podrže glavna načela kompanije i zajedno stvore zdravo okruženje za život i rad. Ziđin od samog početka svog poslovanja u Srbiji podstiče zaposlene da neguju zdrave navike u oblasti bezbednosti i zaštite životne sredine.

Do sada je uloženo 162 miliona američkih dolara u razne projekte ozelenjavanja, saniranja višedecenijiskih ekoloških problema jalovišta, zagađenog vazduha i vodotokova, ali glavna poruka sa vrha menadžmenta je da kompanija ima ambicije da se ulaganja i aktivizam intenziviraju. Kažu da samo zajedno sa zaposlenima mogu privesti kraju sve započete projekte kako bi sve aktivnosti uskladili sa vizijom o zelenim rudnicima, navodi se u saopštenju kompanije.

U toku su brojne ekološke obuke, a njihovi glavni sadržaji obuhvataće inovacije u tehnologiji za prevenciju i kontrolu zagađenja, tumačenje politika u vezi smanjenja emisije ugljen-dioksida i upoznavanje sa tehnologijama za rekultivaciju degradiranog zemljišta. Menadžment kompanije je čvrsto uveren da će unapređenim znanjem i veštinama zaposleni lakše ispunjavati zahteve za očuvanje zdrave životne sredine.

 U akcijama ozelenjevanja i rekultivisanja dodatnih površina degradiranog rudarskog zemljišta,  učestvovaće i lokalna zajednica, čije se potrebe i zahtevi budno prate i poštuju. U toku je rekultivacija brane Kaluđerica, brane 4 i 5 flotacijskog jalovišta “Valja Fundata”u Majdanpeku. Nastavljeni su kompleksni radovi na ozelenjavanju brana flotacijskih jalovišta “Veliki Krivelj”. U planu je ozelenjavanje još 100 hektara devastiranih rudarskih površina, najavljuje Ziđin Majning.

Na polju bezbednosti intezivnije će se raditi na uređenju puteva i zaštiti od poplava, odrona i klizišta, a posebna pažnja posvetiće se stenskim masama. Na radilištima i u svim projektima izgradnje novih postrojenja povećana je kontrola poslova sa povišenim rizikom, a za bezbednost radnika podizvođačkih firmi, takođe je odgovoran Ziđin.

Menadžment kompanije naglašava da vodi računa da proizvodnju na kopovima i u fabrikama uskladi sa vremenskim prilikama i spreči toplotne udare i povrede kod zaposlenih zbog visokih letnjih temperatura.

 

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X