VNS: RTS i TV Pink satanizuju i vređaju Vlahe/Rumune

354 0
balasevic

 

Vlaška narodna stranka (VNS) uputila je na više adresa protestno pismo povodom emitovanja serije „Crna svadba“ na RTS-u i uvredljivih izjava na TV Pink, uz ocenu da je reč o neprekidnoj diskriminaciji i ponižavanju vlaške/rumunske nacionalne manjine u Srbiji.

U pismu koje je VNS uputila Ministarstvu kulture i informisanja, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, REM-u, TV Pink i Radio televizija Srbije na čijem se kanalu serija emituje, ocenjuje se da „česte medijske provokacije usmerene prema vlaškoj/rumunskoj zajednici poput TV serije “Crna Svadba” i emisija na TV Pink i novinskih članaka sa negativnom konotacijom u odnosu na vlašku/rumunsku zajednicu, ne prestaju“.

Konkretan povod protesta je serija „Crna svadba“, diskriminatorske emisije na TV Pink-u i napada na etničkoj osnovi na istaknute javne ličnosti rumunske/vlaške etničke pripadnosti, čime srpski mediji vrše otvorenu neprimerenu sistematsku hajku na pripadnike vlaške/rumunske zajednice, navodi se u pismu koje je potpisao lider VNS i odbornik u Skupštini grada Bora Predrag Balašević.

U ovim emisijama i medijima se vlaška/rumunska zajednica agresivno diskriminiše, njeni običaji i kultura se prikazuju u negativnom kontekstu i izvrgavaju ruglu a njeni pripadnici se prikazuju kao asocijalni, zaostali, skloni primitivizmu i kriminalu, čime se cela zajednica satanizuje, dodaje se.

VNS se osvrnula i na nedavne neprimerene uvrede koje je na račun Marinike Tepić na TV Pink izneo bivši ratni komandant Dragoslav Bokan, ocenjujuči da je proglašavanje političkih oponenata vlaške/rumunske nacionalnosti za neprijatelja većinskog naroda samo jedan u nizu napada na rumunsku manjinu.

Deo pisma prenosimo u celini:

Državne institucije ostvaruju ovaj etnički i politički pritisak planski i koordinisano putem različitih instrumennata.

Instrumenti satanizacije su kako audio/vizuelni i štampani mediji, tako i ostali dostupni kanali širenja dezinformacija i poluistina poput socijalnih mreža na internetu, mreže doušnika bezbedonosnih službi, zloupotrebe školskog sistema, delova lokalne samouprave i Srpske pravoslavne crkve.

Ovi pritisci protiv vlaške/rumunske manjine se u različitim oblicima vrše u kontinuitetu skoro 2 veka, i njihova osnovna uloga jeste asimilaciona da se kod pripadnka manjina stvori utisak inferiornosti i kompleksa niže vrednosti čime bi odustali od zahteva za manjinskim pravima ali i bilo kojim oblikom organizovanja u regijama gde čine većinu i tako ubrzali asimilaciju u većinski narod.

Stvaranje slike u široj javnosti o manjinama kao velikom problemu srpskog društva jeste dodatni metod provociranja pritisaka sredine.

Sekundarni efekti su prikrivanje drugih društvenih problema skretanjem pažnje na manjine ali i preuzimanje političke kontrole od centralne vlasti kroz stvaranje haosa u lokalnim manjinskim zajednicama. Ovo ostavlja negativne posledice na lokalu posredno i na celu zemlju jer su manjinske zajednice time onemogućene da se samoorganizuju i efikasno razvijaju.

Serija „Crna Svadba“ predstavlja satanizaciju vlaške/rumunske tradicije. Kulturološki vredni običaji koji svedoče o starosti civilizacija na ovim prostorima, čime bi svaka zemlja trebala da se ponosi, se ovde neprimereno i grubo ismevaju. Ovo se ne može pravdati umetničkom slobodom, pre svega jer se radi o kontinuiranom anticivilizacijskom procesu asimilacije niti može biti umetnost nešto što izvrgava ruglu veliki broj građana izmišljenim i proizvoljno tumačenim običajima. Uloge u seriji su prepuštene glumcima koji nisu govornici niti poznaju vlaške govore odnosno rumunski jezik, što unosi dodatnu dozu vulgarizacije rumunske/vlaške manjine obzirom na manipulacije koje se vrše u javnosti sa vlaškim govorima tj rumunskim jezikom u istočnoj Srbiji.

Na TV Pink je takođe emitovana emisija u kome se „Vlaški kraj“, proglašava za leglo sifilisa, i sugeriše abnormalni pomiskuitet kod Vlaha.

U ovom kontekstu se pojavljuju i novinski članci o nepostojećem običaju masovnih orgija Vlaha po pećinama tzv. „Strnđanja“ inače naziva za običaja okupljanja i druženja po selima, ne samo kod Vlaha, poput odlaska na seoske igranke, sedeljke i sl.

Ovakvo ponašanje medija sa očiglednom potporom države, su neprimereni.

Povodom ovoga tražimo odlučnu reakciju nadležnih institucija, navodi se između ostalog u protestnom pismu Vlaške narodne stranke.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X