U četvrtak gradski većnici o VISINI POREZA na nepokretnosti, GREJANJU i kadrovskim rešenjima

625 0
BOR, (IST Media) Predsednik Skupštine grada Bora Dragan Žikić, zakazao je za četvrtak (15. novembra) 2. sednicu lokalnog parlamenta, a pred odbornicima će se na dnevnom redu naći  Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, ko će biti odgovoran za isporuku toplotne energije, budući da su neke postanice, osim u vlasništvu JKP Toplana, u vlasništvu Skupštine stanara, kao i predlozi za imenovanje direktora JKP Toplana i Javnog preduzeća za stambene usluge.

Na dnevnom redu naći će se sledeće tačke:

1. Predlog Zaključka o pristupanju izradi Statuta grada Bora;

2. Predlog Zaključka o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine grada Bora;

3. Predlog Rešenja o prenosu prava javne svojine;

4. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Bora;

5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove
”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

7. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu;

8. Predlog Odluke o otpisu potraživanja grada Bora prema subjektu privatizacije ”Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. Beograd;

9. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji za 2016. godinu;

10. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji za 2017. godinu;

11. Predlog Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji;

12. Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ Bor- u likvidaciji;

13. Predlog Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća “Borski turistički centar“Bor -u likvidaciji;

14. Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

15. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2018.god. do 30.06.2018.godine;

16. Izveštaji o radu ustanova za 2017. godinu:
a) Narodne biblioteke Bor,
b) Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”,
v) Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor”,
g) Predškolske ustanove ”Bambi”, Bor,
d) Ustanove Sportski centar ”Bor”,
đ) Centra za socijalni rad ”Bor”,
e) Doma zdravlja Bor;
ž) Turističke organizacije ”Bor”.

17. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” za 2017. godinu;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor;

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017.godinu Javnog preduzeća „ Zoološki vrt“ Bor.

21. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti
direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

22. Predlog Rešenja o imenovanju direktora
Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

23. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti
direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ‘’Bor’’ Bor;

24. Predlog Rešenja o imenovanju direktora
Javnog preduzeća za stambene usluge ‘’Bor’’ Bor;

25. Predlog Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru;

26. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru;

27. Predlog Rešenja o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora:
a) Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod”, Bor;
b) Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar”, Bor;
v) Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana”, Bor;
g) Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor”, Bor;
d) Javnog preduzeća ”Zoološki vrt”, Bor;

28. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora:
a) Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod”, Bor;
b) Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar”, Bor;
v) Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana”, Bor;
g) Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor”, Bor;
d) Javnog preduzeća ”Zoološki vrt”, Bor;

29. Predlog Rešenja o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor;

30. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor;

31. Predlog Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Bor;

32. Predlog Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Bor;

33. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

34. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

35. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Ustanovi ”Centar za kulturu opštine Bor”;

36. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini;

37. Predlog Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta;

38. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Majdanpečka istočno od robne pijace;

39. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Kralja Petra I južno od Nove pošte;

40. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u Ul. Moše Pijade kod Mahi diskonta;

41. Raspisivanje Oglasa za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska;

 

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X