U četvrtak gradski većnici o VISINI POREZA na nepokretnosti, GREJANJU i kadrovskim rešenjima

441 0
BOR, (IST Media) Predsednik Skupštine grada Bora Dragan Žikić, zakazao je za četvrtak (15. novembra) 2. sednicu lokalnog parlamenta, a pred odbornicima će se na dnevnom redu naći  Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, ko će biti odgovoran za isporuku toplotne energije, budući da su neke postanice, osim u vlasništvu JKP Toplana, u vlasništvu Skupštine stanara, kao i predlozi za imenovanje direktora JKP Toplana i Javnog preduzeća za stambene usluge.

Na dnevnom redu naći će se sledeće tačke:

1. Predlog Zaključka o pristupanju izradi Statuta grada Bora;

2. Predlog Zaključka o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine grada Bora;

3. Predlog Rešenja o prenosu prava javne svojine;

4. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Bora;

5. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju ustanove
”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

7. Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu;

8. Predlog Odluke o otpisu potraživanja grada Bora prema subjektu privatizacije ”Društvo za održavanje zgrada” d.o.o. Beograd;

9. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji za 2016. godinu;

10. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji za 2017. godinu;

11. Predlog Odluke o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ Bor – u likvidaciji;

12. Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ Bor- u likvidaciji;

13. Predlog Odluke o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća “Borski turistički centar“Bor -u likvidaciji;

14. Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

15. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2018.god. do 30.06.2018.godine;

16. Izveštaji o radu ustanova za 2017. godinu:
a) Narodne biblioteke Bor,
b) Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”,
v) Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor”,
g) Predškolske ustanove ”Bambi”, Bor,
d) Ustanove Sportski centar ”Bor”,
đ) Centra za socijalni rad ”Bor”,
e) Doma zdravlja Bor;
ž) Turističke organizacije ”Bor”.

17. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” za 2017. godinu;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor;

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2017.godinu Javnog preduzeća „ Zoološki vrt“ Bor.

21. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti
direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

22. Predlog Rešenja o imenovanju direktora
Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

23. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti
direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ‘’Bor’’ Bor;

24. Predlog Rešenja o imenovanju direktora
Javnog preduzeća za stambene usluge ‘’Bor’’ Bor;

25. Predlog Rešenja o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru;

26. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru;

27. Predlog Rešenja o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora:
a) Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod”, Bor;
b) Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar”, Bor;
v) Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana”, Bor;
g) Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor”, Bor;
d) Javnog preduzeća ”Zoološki vrt”, Bor;

28. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora:
a) Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod”, Bor;
b) Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar”, Bor;
v) Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana”, Bor;
g) Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor”, Bor;
d) Javnog preduzeća ”Zoološki vrt”, Bor;

29. Predlog Rešenja o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor;

30. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor;

31. Predlog Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Bor;

32. Predlog Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Bor;

33. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

34. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” u Boru;

35. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Ustanovi ”Centar za kulturu opštine Bor”;

36. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini;

37. Predlog Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta;

38. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Majdanpečka istočno od robne pijace;

39. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u ul. Kralja Petra I južno od Nove pošte;

40. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja o davanju u zakup lokacije u Ul. Moše Pijade kod Mahi diskonta;

41. Raspisivanje Oglasa za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska;

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Vučić pobedio u prvom krugu?

Piše - 2. April 2017. 0
Prema prvim podacima agencije Ipsos na osnovu 45,7 odsto obradjenih podataka iz uzorka predsednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić osvojio…

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X