Tanda – Satu lu “Pjatra rošîje”

883 0

Prevod sa srpskog na vlaški: Aleksander Ilić

Autorju: Aleksander Ilić

 

Suarilji ku đinc šî tuanna arată kă nu maj je kald. Dzîljilji ku kaldură marje akuma lja skimbat temperaturj maj mi+, da ku asta vinje šî vremja maj ra. Pluaje, da šî ‘er pje munc. Or, în Tanda. Pje aša vremje am fost în satu ăsta. Satu lîngă drumu regional Bor-Majdanpek. Satu unđe sînt saćanji vjasălj šî vrednji+, da sînt tot maj pucînj. Da kum ar fi în saćilji đe astădz?!

„Tanda nu sa lokujit ai+a, a fost akolo kătră Vizak. Atun+a doj frac, Stanjikă šî Paun sa încăljes Tanda so muće pje alt luok. În ćimpu Bugarilor sa strîgat Zagorište. Ai+a a venjit đin tuaće părc đin Sîrbija, Romînjija, Armanji đin Grcîja, da jastă šî đin Albanija lumje. Alcî karje pje urmă a venjit a spus „ăšća uaminj vuorbjesk tot +eva tandara-mandara“, njimika nuj încălje&em. Đe atun+a satu je Tanda“, nja povestît saćanu Paun Ilić.

Jel spunje kă număru saćanjiluor să mićikulješće.

„Mulc a murit, da pucînj să fak. Mă ujt pje rejonurj, a ramas numa pje kîće doua tri kăš, altu tot guol. În asta fjal Tanda o să ramînă făr đe uaminj în vro 15 anj“.

Mulće kăš a ramas parasîće

Vuorbitu la prekinjit pje un momjent rîsu kopijiluor. Ođina a marje je în školă. Baš kumva kînd am vuorbit đe lumje în sat.

„Škola arje 11 školarj. Aša je număru, đi la 10 pînă la 15. A fost vro dată šî maj mulc“, spunje Slavoljub Dimitrijević, kinjezu satuluj.

Kultura šî tradicija o pazašće KUD-u „Tanda. Đe pakat, nu lukră. Nu jastă nji+ sport, da Domu đe kultură parkă kată +eva bună vremje +a trjekut.

KUD-u “Tanda” (screenshot, arhiva lu TV Bor)

“În dom njimika nu să maj organizujašće, nu avjem kluburj đe sport, aj ćinjerj sînt pje internet. Da vro dată a fost veseljij”, spunje Dimitrijević.

Mulće lukrurj trăbuje să să skimbje or ogođaskă. Drumulji, infrastruktura, da šî ljegătura ku Komuna Bor trăbuje să fije maj bună.

“Avjem problemurj ku struje, ku drumurj, da šî ku muormincî. Aj batrînj muorminc să đizgruapă šî akolo să îngruapă aj nuoj +a murit. Drumurlji sînt maj bunje đe kum a fost, da nu sa astrukat tot ku asfalt. Am kapatat vro 6.000 đe kvadrac đe asfalt, maj atîta trăbuje să kapatăm anu +e vinje. Problemu je šî kă nu avjem trajnjik prinsă la lukru suora đe medicină šî dakă avjem ambulanta. Vinje numa marca šî žoja. Kînd je vuorba đe mînkarje, asta je bun. Avjem două dugăj unđe să puaće kumpăra mulće lukrurj. În +eva rejonurj bandjerurlji đe struje sînt skimbaće, da nu în tuaće părc”, spunje Slavoljub.

 

 

Saćanji în Tanda numa întrun fjal sînt mulcamic kum sînt drumurlji

Šî baš întîlnjirăm pje o mujerje, karje nja arătat +e însamnă kînd bandjerurlji nu sa skimbat atîta đe multă vremje.

“Asta mă mun+ešće pintru kă la Elektrodistribucije prijivjesk bandjera asta, karje numa +e na kadzut. Da, njima num raspunđe, da dakă bandjera kađe, o să înkidă drumu šî o să rupă žîcîlji. Dakă aša +eva să întîmplă, făr đe struje ar puća să ramînă vro 20 đe găzdărij”, spunje saćana Malina Novaković.

Pjatra rošîje – în Tanda šî numa înkă întrun luok în Lumje

Da, nu je tot aša đe rău. Am vadzut šî +eva frumos. La un kilomjetru đi la cjentru satuluj să află un lak mik, apă đin +eva majdan al batrîn. La saćanj în Tanda sa spus kă o sal rostaskă šî să fije luok đe skaldat. Lak mik în umbra krjen&iluor, înkonžurat ku pjatră rošîje, karje să puaće afla numa la un luok în Lumje. Šî în satu al mik šî frumos pje numilji Tanda.

 

Kuprinsu ăsta je sufinansirit ku banji đi la Ministerju đe kultură šî informisît a Sîrbiji. Đe kuprinsu skris raspunđe portalu Ist Media šî nji+ întrun fjal nu arată ginđitu Ministerjuluj đe kultură šî informisît a Sîrbiji.

Ovaj sadržaj je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Ist Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X