Šukhar o projekto e bućhenge za ko 27 manuša

195 0
Projekat Romi zapošljavanje

Foto: Jovica Zečević

Tekst i prevod: Sanja Kamenović

Uzalo projekto „Razvojno podrška ki obuka,o korkoro butipe em nevo butipe o phare bućharne grupe“kova pratinena o grado Bor, Romano potsticaj e ternen „Gypsy soul“ em o Dom omladine Bor, ko plano si te bućharenape o 27 licija.

O projektno timo pe sa učesnicija ka kheren buti za ki priprema adale manušencar za ko korkore buća em neve buća. O proejkto delinelape ko duj celine, prvo kvas si adava kaj o 15 licija valjani te dobinen i podrška tharo 2400 evrija za ko khinibe sa i oprema em aver materijalija te šhaj kheren o biznis, a o 12 licija ka oven angažuvime ko nesave preduzeca, vakherela o Srećko Zdravković o člano ando Gradsko veće kova i zadužime za ko adala projektija.

Srecko-Zdravkovic1Ked vakhera tharo phare kategorije o buća,mislina thar manuša so i nacionalno manjina o Roma em o Vlasi, pophure thar 50 berš, okhola si ale durestar em o nasvale o invalidi soj tane. Sa ona šhaj te prijavinenpe ko nevo butipe em ko korkoro butipe phenđa o Zdravković.

O Vladimir Šainović predsednik ko Romano potsticaj e ternen „Gypsy soul“ em koordinarori akhava projektose, phenđa kaj ki realizacija and akhava projekto si te oven duj obuke za ko firme kate ka zaposlinen pophari kategorija em i obuka manušenge kola mangen korkore te kheren buti.

Vladimir Sainovic 2Planirime si kaj ko akhava projekto treba te oveline o duj mentorja kola ka pomožinen manušenge kola i korkore pravde pe firme em ando preduzeća kola i bućharde manušen so arakhenape ki phari kategorija bućenge. O mentorja ka pomažinen kaj akhija ideja za ko biznis ikljol ko pravo drom em akhava biznis te šhaj oveline po šukhar te trajinel. E pandž dženenge  kola ka oven najšukhar ki grupa ka khera lenge o web sajt sar bi laćharailenge o butipe, phenela o Šainović.

O glavna kola and akhava projekto žakherena khaj ka barjol o nivo butipase okholenge so pherena ki phari kategorija za ki buti, i nacionalno manjina, o nasvale soj tane invalidi em okhola pophurane thar 50 berš, phenela o Saša Kamenović projektno koordinatori.

Glavno značaj akhava projektose so si tharo baro izuzetak. O korkore korisnici and adija grupa o phare butipnase bi oveline godžave ko adava bućano tržište. Andi pandemija nesave  manuša ule frdime, sose o programi kola avena  thari Nacionalno služba za zapošljavanje lenge ule nedostupna koristibese, naglasinela o Kamenović.

 

O projekto igarelape uzali finansijsko podrška i Nemačko razvojno agencija – GIZ ando period tharo 1.novembar 2021. džiko 31. oktobar 2022. berš.

 

O tekst alo anglal Projekat“LAP lupa“, kova lovarel o Ministarstvo za ki kultura i javno dikhibe RS ki 2021 berš. O akhava sadržaj i bari odgovornost thar glavno realizatori ko akhava projekto, em na menjinela nisava misliba za ko Ministarstvo .

 

Koristan projekat za zaposlenje 27 osoba

Projektom „Razvojna podrška obuci, samozapošljavanju i novozapošljavanju teško zapošljivih grupa“ koji realizuju grad Bor, romska inicijativa mladih „Gypsy soul i Dom omladine Bor, planira se zaposlenje 27 lica.

Projektni tim će zajedno sa svim učesnicima raditi na pripremi lica za samozapošljavanje i novo zapošljavanje. Projekat se deli na dve celine, prva je da 15 lica dobije podršku u vrednosti od 2400 evra za kupovinu opreme i repromaterijala neophodnog za pokretanje biznisa, a  12 lica biće angažovano u već postojećim preduzećima, naglasio je Srećko Zdravković, član Gradskog veća zadužen za projekte.

Srećko ZdravkovićKada govorimo o teže zapošljivim kategorijama mislimo konkretno na pripadnike nacionalnih manjina, pre svega na romske i vlaške nacionale manjine, starije od 50 godina, povratnike po sporazumu o readmisiji, kao i osobe sa invaliditetom. Svi oni mogu da se prijave ili za program samozapošljavanja ili za program novog zapošljavanja, rekao je Zdravković.

Vladimir Šainović, predsednik Romske inicijative mladih „Gypsy soul“ i asistent koordinatora projekta, istakao je da će tokom realizacije projekta biti organizovane dve obuke, za firme koje će uposliti teže zapošljive kategorije i za to dobiti subvencije i obuku lica za samozapošljavanje.

Vladimir Sainovic 2Planirano je da se u okviru projekta angažuju dva mentora koji će pomoći i licima koja su otvorila firme i već postojećim preduzetnicima koji su uposlili lica iz teže zapošljive kategorije. Mentori će pomagati da se poslovna ideja i biznis usavrše i unaprede kako bi poslovanje trajalo što duže. Za petoro najboljih organizujemo web sajt, kako bi im pospešili internet poslovanje, naglašava Šainović.

Nosioci projekta očekuju da će se povećati nivo zaposlenosti teže zapošljivih kategorija, pre svega pripadnika nacionalnih manjina, osoba sa invaliditetom i starijih od 50 godina, kaže Saša Kamenović, projektni koordinator.

Saša KamenovićZnačaj ovakvog projekta je izuzetan. Sami korisnici iz kategorije teže zapošljivih bili bi reprezentativniji na tržištu rada, unapredili bi svoja znanja i veštine. U toku pandemije oni su još više diskriminisani, jer su programi koji dolaze sa Nacionalne službe za zapošljavanje mnogima nedostupni za koriščenje, naglasio je Kamenović.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Nemačke razvojne agencije – GIZ u periodu od 1. novembra 2021. do 31. oktobra 2022. godine.

 

Tekst je nastao kroz Projekat „LAP Lupa“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i javnog informisanja RS u 2021. godini. Sadržaj je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Ministarstva.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X