Štab u Boru doneo NOVE MERE u skladu sa merama države za sprečavanje širenja korona virusa

334 0

Gradski Štab za vanredne situacije grada Bora, u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike Srbije, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj 06. aprila 2020. godine doneo je dodatne naredbe koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Covid-19 na teritoriji grada Bora:

1. ZABRANjUJE SE okupljanje više od dve osobe na jednom mestu u skladu sa merama Vlade Republike Srbije;

2. ZABRANjUJE SE obavljanje taksi prevoza u vreme trajanja zabrane kretanja građana prema donetim merama Vlade Republike Srbije. Taksi prevoznici su dužni da redovno vrše dezinfekciju svojih vozila kao i da prilikom prevoza nose zaštitne maske i rukavice;

3. NAČELNIKU GRADSKE UPRAVE GRADA BORA nalaže se da Matičnoj službi zabrani izdavanje bilo kojih dokumenata za lica koja su na privremnom radu u inostranstvu, odnosno lica koja nemaju stalno boravište na teritoriji grada Bora za vreme trajanja vanrednog stanja;

4. SVIM MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA, PEKARAMA (OSIM PROIZVODNIH POGONA), KIOSCIMA, OBJEKTIMA BRZE HRANE KOJIMA JE DOZVOLjENA PRODAJA PUTEM ŠALTERA I ISPORUKOM NA KUĆNU ADRESU, PILjARAMA, ZANATSKIM RADNjAMA, AGENCIJAMA I SVIM OSTALIM PRODAJNIM OBJEKTIMA nalaže se da usklade svoje radno vreme prema merama koje je usvojila Vlada RS i to na sledeći način:

– od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 časova,
– subotom: za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00 časova, a za ostale građane od 08.00 do 12.00 časova,
– nedeljom maloprodajni objekti ne rade.

Navedeni subjekti mogu samostalno da odrede radno vreme u navedenim vremenskim intervalima ili da svoje objekte potpuno zatvore. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Dežurne apoteke i pogrebna preduzeća izuzimaju se od utvrđenog radnog vremena sem nedeljom;

5. FRIZERSKIM, KOZMETIČKIM SALONIMA I SALONIMA ZA MASAŽU KAO I SVIM SALONIMA LEPOTE zabranjuje se rad za vreme trajanja vanrednog stanja;

6. ZABRANjUJE SE prisustvo na sahranama u periodu trajanja vanrednog stanja više od deset osoba. Osobe koje prisustvuju sahrani moraju poštovati međusobnu razdaljinu od dva metra između sebe i nošenje propisane zaštitne opreme;

7. ZABRANjUJE SE korišćenje svih javnih površina i parkova kao i dečjih igrališta i izletišta, i sva lica zatečena na njima biće sankcionisana shodno zakonu.

Izletišta se mogu koristiti u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10.00 do 15,00 časova tako da se lica mogu kretati u grupi do dve osobe a rastojanje između njih ne sme biti manje od 2 metra. Nepoštovanje ove zabrane povlači za sobom prekršajnu i krivičnu odgovornost a za nepoštovanje ove zabrane od strane maloletnog lica odgovornost snosi roditelj ili staralac;

8. VLASNICI KUĆNIH LjUBIMACA mogu izvoditi svoje kućne ljubimce svakog dana u periodu između 23.00 do 01.00 časa, kao i nedeljom od 08.00 do 10.00 časova. Kućnog ljubimca može izvesti samo jedna osoba, u trajanju od 20 minuta, ne dalje od 200 metara od adrese prijavljenog prebivališta;

9. SVIM UDRUŽENjIMA GRAĐANA KAO I DOBROVOLjNIM DRUŠTVIMA nalaže se da stave na raspolaganje sve raspoložive ljudske resurse za pomoć najstarijim građanima u vidu donošenja namirnica i lekova na kuću i organizovanja lekarske pomoći. Ovi subjekti su dužni da odrede lice zaduženo za kontakt i dostave Štabu brojeve telefona na koje ih štab može kontaktirati;

10. SVIM GRAĐANIMA GRADA BORA nalaže se da na svim javnim površinama i u javnim objektima obavezno nose zaštitu preko usta i nosa (masku, šal, maramu..) i rukavice;

11. CENTRU ZA SOCIJALNI RAD nalaže se da organizuje postupak izdavanja dozvola za kretanje u toku policijskog časa.

Zainteresovani građani zahteve sa propisanom dokumentacijom mogu dostavljati poštom Centru za socijalni rad Bor, elektronskim putem preko mejla: [email protected] ili neposredno u prostorijama Turističke organizicije Bor u Domu kulture.

Proveru po podnetim zahtevima građana vršiće Centar za socijalni rad Bor i nakon izvršene provere dostavljati zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će nakon provere iste dostavljati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole. Dodatne informacije i obaveštenja zainteresovani građani mogu dobiti putem sledećih telefona: 060/7377713; 060/7377708.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X