Srbija dobila Katastar rudarskog otpada. Korist će imati lokalne zajednice

375 0
Katastar rudarskog otpada u Srbiji

BOR, (IST Media) Srbija je danas dobila Katastar rudarskog otpada, a dobijeni rezultati pomoći će Ministarstvu rudarstva i energetike u budućim analizama mogućnosti za eventualno preduzimanje aktivnosti sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.

Ovaj projekat, koji je započeo je u februaru 2017. godine doprineo je daljem razvoju i unapređenju sistema odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji. Vrednost projekta iznosila je 2.1 miliona evra a realizovao ga je Ministarstvo rudarstva i energetike uz finansijsku podršku Evropske unije.

Knjiga, odnosno veb aplikacija Katastar rudarskog otpada sadrži sistematizovane podatke o rudarskom otpadu sa 250 lokacija rudarskog otpada koje predstavljaju napuštene ili zatvorene rudnike.

Katastar sadrži i rezultate detaljnih istraživanja za 41 lokaciju rudarskog otpada sa hemijskim, mineraloškim, geomehaničkim ispitivanjima i laboratorijskim analizama, kao i zaključcima na osnovu tih ispitivanja i analiza, čiji je krajnji rezultat kategorizacija rudarskog otpada, karakterizacija odlagališta i procena uticaja na životnu sredinu u zdravlje ljudi.

Piter Bajer, vođa projektnog tima, izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom i ukazao na kompleksnost projekta

Glavni izazov na projektu predstavljao je veliki broj lokacija rudarskog optada koje je trebalo posetiti i istražiti, kao i sam obim podataka koje je trebalo obraditi, dokumentovati u formi razumljivih izveštaja i mapa, i pothraniti u veb aplikaciji koju smo razvili tokom projekta, izjavio je Bajer, ekspert za rudarstvo iz Nemačke.

Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike je najavila da 2020. godine počinje primena Uredbe koja reguliše oblast upravljanja rudarskim otpadom.

Privredna društva imaju mogućnost da u roku od najviše dve godine usklade svoje poslovanje sa Uredbom. Značajni doprinos u realizaciji ovih aktivnosti svakako će biti iskustvo stečeno u toku izvođenja ovog projekta, novi Priručnik za inspekcijski nadzor kao i obilazak lokacija rudarskog otpada u Nemačkoj i razmena iskustava sa kolegema iz aktivnih rudnika, zatvorenih i napuštenih odlagališta rudarskog otpada i institucija koje se bave remedijacijom i monitiringom takvih lokacija u Nemačkoj.

Boris Ilijevski, projekt menadžer u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji za lokalnu infrastrukturu i energetiku naznačio je da je Evropska unija glavni partner Srbiji u zaštiti životne sredine.

Tokom proteklih 19 godina Evropska unija je donirala Srbiji 402 miliona evra za zaštitu životne sredine, naglasio je Ilijevski.

On je kazao da kroz projekat „Katastar rudarskog otpada“ EU pomaže Srbiji u razvijanju inventara koji čini oko 500 lokacija rudarskog otpada. Ove informacije služe Ministarstvu rudarstva i energetike i lokalnim samoupravama kao polazna osnova za planiranje aktivnosti mitigacije rizika, upravljanja rudarskim otpadom ili daljeg korišćenja ovog otpada od strane rudarskih kompanija koje eksploatišu mineralne sirovine. Na kraju, lokalne zajednice i građani koji žive u blizini ovih lokacija biće direktni korisnici ovog projekta, rekao je Ilijevski.

Link će uskoro biti postavljen na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike.

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

X