Sindikati Ziđin Koper traže intervenciju države i pitaju: Ko je Kinezima podmetnuo štetan ugovor?

209 0
rtb zijin livenje topionica

 

Suočeni sa sve izvesnijim novim Kolektivnim ugovorom koji će se naći pred zaposlene u kompaniji Serbia Zijin Copper (Ziđin), reprezentativni sindikati tog preduzeća poslali su očajnički dopis predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerki Srbije Ani Brnabić, od kojih traže da intervenišu i primoraju strateškog partnera nekadašnjeg RTB-a Bor da poštuje zakone Srbije, kao i da država učestvuje u pregovorima pre sklapanja novog ugovora.

Zahtevamo da svojim autoritetetom i pozicijom koju imate utičete na poslodavca da poštuje zakone ove zemlje, te da stečena prava zaposlenih ne umanjuje. Ovo zahtevamo, pre svega imajući u vidu ostvarene poslovne rezultate kompanije, kao i planove za naredne godine, te prihvaćene ugovorne obaveze iz Ugovora o strateškom partnerstvu i postojećeg kolektivnog ugovora, napominju sindikati koji veruju da se novim Ugovorom krši konvencija Međunarodne organizacije rada.

Sindikati upozoravaju da je Ziđin Koper 21. decembra prošle godine jednostrano raskinuo postojeći Kolektivni ugovor i ponudio za zaposlene, kako su naveli, ponižavajući i u pojedinim delovima nezakonit predlog teksta ugovora.

Ukidanjem i umanjivanjem prava iz još uvek važećeg Kolektivnog ugovora smatramo direktnim napadom na egzistenciju zaposlenih, njihovih porodica i celog regiona, ocenjuju ove organizacije.

Podsećaju da će rekordno povećanje proizvodnje, još ambiciozniji planovi, cena bakra i ostalih proizvoda kompanije u ovoj i narednim godinama, doneti ogromne prihode kompaniji i državi Srbiji, i zaključuju da zaposleni, koji ostvaruju ovakve rezultate, moraju biti adekvatno plaćeni za svoj rad i da zbog nečije namere da uveća bogatsvo kompanije ne mogu biti oštećeni u raspodeli prihoda.

Planovi poslodavca da umanji pojedina prava iz postojećeg Kolektivnog ugovora (ili ih izbriše), kao i obrazloženje Ziđin-a da su kompaniju preuzeli sa štetnim Kolektivnim ugovorom („punim mina“) smatramo apsolutno neprihvatljivim, te pitamo državu zašto im je „poturila“ dokument koji nije u skladu sa zakonom, ističu sindikati.

Opstrukcija u pregovorima i nepoštovanje zakona sve je izraženija, a predlozi da se zaposleni na najtežim radnim mestima stimulišu u iznosu od 100.00 do 150.00 dinara dnevno su neozbiljni, uvredljivi i izazivaju bes i nezadovoljstvo, smatraju oni.

Sindikati zato zahtevaju da državni vrh hitno reaguje i posreduje u rešavanju nastalog problema, jer će biti prinuđeni da o problemu izveste institucije nadležne za vladavinu prava u Srbiji, a da pravedno rešenje za zaposlene ostvare čak i zakonskim sredstvima u koje spada i poziv na štrajk.

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X