Privreda i nauka zajedno za razvoj rudarstva Srbije

860 0

BOR, (Slađana van der Toorn, Ist media) Završeno  je 45. oktobarsko savetovanje rudara i metalurga (45th International October Conference on Mining and Metallurgy), na kome su se susreli istaknuti akademci sa predstavnicima – javnog privatnog sektora – kako bi razmenili znanja i iskustva u zajedničkom naporu afirmacije rudarstva u Srbiji.

 

 

Dragana Zivkovic prodekan za naucno istrazivacki rad Tehnicki fakultet u BoruČlanice Organizacionog komiteta Dr Ana Kostov, prof. dr Dragana Živković, prof dr Nada Štrbac i prof dr Svetlana Nestorović

 

Ovaj naučno-stručni skup, sa najdužom tradicijom u pomenutim oblastima u našoj zemlji, organizovao je Tehnički fakultet u Boru Univerziteta u Beogradu u saradnji sa prijateljima Konferencije: generalnim sponzorom (Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije), donatorima – platinskim (RTB Bor – RBB Bor i TIR Bor, Avala Resources d.o.o.), zlatnim (Micromine, Rakita Exploration d.o.o. Bor, SGS), srebrnim (Almag d.o.o. Kladovo, Jugo-Impex d.o.o. Niš, Pometon TIR Bor, KEM a.d. Gostivar, SO Bor), izlagačima (Putzmeister, Digitexx Data Systems Inc.) i uz medijsku podršku (TV Bor, IstMedia, Media Centar Bor, TV Sezam) i suorganizaciju Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

 

“Nakon uspešno završenog rada skupa, može se zaključiti da je IOC 2013. nastavio trend kontinuiranog poboljšanja kvaliteta konferencije u poslednjih par godina. Ove godine je zabeležen značajni pomak sa više aspekata”, izjavila je prodekan za naučno-istraživački rad Tehničkog fakulteta u Boru, prof. dr Dragana Živković.

 

Izloženo je 10 plenarnih predavanja i 260 saopštenja autora iz oblasti rudarstva, metalurgije, geologije, nauke o materijalima, neorganske hemijske tehnologiije i srodnih oblasti.

 

Dobrodošlica: Dekan TF, prof. dr Milan Antonijević
Dobrodošlica: Dekan TF, prof. dr Milan Antonijević

Postignuta je visoka internacionalizacija skupa na kome su bili prisutni autori i izlagači iz 27 zemalja celog sveta, sa svih kontinenata, ostvarena je intenzivnija veza izmedju akademske zajednice, privrednih subjekata i lokalne samouprave a izvedene su tri stručne ekskurzije za učesnike skupa (Avala Resources d.o.o., RBB Bor i TIR Bor). Pored toga, na izložbenim štandovima u okviru konferencije promovisane su aktivnosti firmi Avala Resources d.o.o., SGS, Putzmeister, Digitexx Data Systems Inc. i predstavljena nova softverska rešenja firme Micormine.

 

Sa ove konferencije štampan je Zbornik radova, a u okviru nje održan je i 6. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima, na kome je izložen 21 rad autora iz Srbije, Slovenije, Rusije i Hrvatske.

 

“Imajući u vidu obostrano zadovoljstvo koje su, vezano za organizaciju skupa, još tokom njenog trajnja izrazili predstavnici Tehničkog fakulteta u Boru i donorskih firmi – prijatelja konferencije, započeti su i preliminarni razgovori o potpisivanju medjusobnih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, što bi u narednom periodu doprinelo daljem uspostavljanju jačih medjusobnih veza u različitim aktivnostima od zajedničkog interesa.

 

Rame uz rame, profesori i direktori rudarskih i geološko istraživačkih kompanija, složili su se u jednome, a to je da rudarstvo „doživljava renesansu“ u Srbiji i kako predstavlja „novi pogon za razvoj celokupne privrede“ u zemlji.

 

IOC PUBLIKA


 

“Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, potvrđuje kontinuitet i snagu ove sredine, da održi ovu tradiciju i da pokaže da je ovo prostor na kome će se još dugo rudariti i proizvoditi bakar” – rekao je na otvaranju Dimča Jenić, direktor „RTB-a“ Bor za razvoj.

 

Dimca Jenic - RTB Bor

 Dimča Jenić

 

Pored perdstavnika „RTB-a“ Bor, koji su za sledeću godinu najavili završetak gotovo četvrt milijardi evra vrednog projekta rekonstrukcije Topionice, svoje aktivnosti predstavile su i geološko-istraživačke kompanije „Avala resources“ i „Rakita exploration“, koje u regionu istočne Srbije tragaju za rudama zlata i bakra.

 

 

Kompanija „Avala resources“ je na konferenciji zvanično objavila novu procenu indiciranih mineralnih resursa na 72 tone zlata i najavila planove o izradi metalurške studije, čime bi se utvrdili uslovi za potencijalno otvaranje rudnika zlata u regionu opštine Žagubica.

 

“Kao najveća istraživačka kompanija i imajući u vidu da smo u proteklih osam godina investirali preko 100 miliona dolara, veoma nam je drago da projekat pokazuje ovakve pozitivne rezultate i da nastavlja da se kreće uzlaznom linijom”, kaže Justin van der Toorn, menadžer istraživanja kompanije „Avala resources“.

 

Justin van der Toorn - Avala resources

Justin van der Toorn

 

Istovremeno, kompanija „Rakita exploration“, koja južno od Bora istražuje rudu bakra pod većinskim vlasništvom američkog rudarskog giganta – „Freeport-McMoRan“, iznela je rezultate koji ukazuju na postojanje geološke anomalije na dubini većoj od 450 metara ispod zemlje.

 

Poslednji objavljeni rezultati sa projekta Čukaru Peki, ukazuju na moguće rudno ležište sa prosečnim sadržajem bakra od 2 procenata.

 

Čisto radi poređenja, sa podzemnim rudnim telom, operiše rudnik „RTB-a“ Bor – „Jama“, čiji je prosečni sadržaj duplo manji od trenutnog proseka na projektu Čukaru Peki.

 

Direktor kompanije „Rakita exploration“, Dejan Koželj je u svojoj prezentaciji na konferenciji istakao da njihovi dosadašnji rezultati ukazuju na postojanje sulfidne mineralizacije, koja se prostire južno od Bora, mestu za koje se do sada nije verovalo da može biti potencijalno bogata bakrom.

 

ioc dejan kozelj

 Dejan Koželj

 

Pri tome, pored visokog prosečnog procenta bakra do sada objavljenih rezultata, neki intervali na projektu ove kompanije iznose i više od 10 procenata bakra.

 

Na 45. međunarodnom savetovanju rudara i metalurga, na 10 plenarnih predavanja predstavljeno je više od 200 radova stručnjaka iz 26 zemalja.  Ovo je naučni skup sa najdužom tradicijom u Srbiji, a međunarodni karakter dobio je 2002. godine. Učesnike konferencije predstavio je predsednik opštine Saša Vukadinović i domaćin konferencije, dekan Tehničkog fakulteta u Boru, prof. dr Milan Antonijević.

 

Ipak, njihov projekat je tek u početnoj fazi i zahteva još mnogo istražnog bušenja, kako bi se dokazalo postojanje ekonomski isplativog rudnog ležišta.

 

Pored rudarskih kompanija prezentacije su držale i veoma uspešne svetske kompanije: „SGS“, „Digitexx“ i „Micromine“, koje svojim uslugama pružaju pomoć već postojećim rudnicima, ali i geološko-istraživačom sektoru.

 

Kompanija „Micromine“, iz Velike Britanije, pokazala je na koji način bi već postojeći rudnici mogli da poboljšaju svoju produktivnost putem uvođenja takozvanog „Pitram“ kompjuterskog sofvera, uz pomoć koga se iz jedne kontrolne sobe, mogu pratiti apsolutno sve aktivnosti u rudniku.

 

Pitram, takođe, preko kompjutera na veoma jednostavan način, omogućava tačnu izradu izveštaja o ukupnoj proizvodnji u rudniku, finansijama , pri tome vršeći monitoring sigurnosnih uslova na istovremeno svim lokacijama u rudniku.

 

Kompanija „SGS“, vodeća svetska firma za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i certifikaciju sa više od 75 000 zaposlenih i preko 1 500 predstavništava i laboratorija širom sveta, predstavila je svoju geohemijsku laboratoriju u Boru.

 

Laboratorija „SGS“ Bor, opremljena je jednim od najsavremenijih instrumenata – ICP masenim spektrometrom, koji u roku od samo 90 sekundi, daje analizu do 52 hemijskih elemenata.

 

ioc sgs

Prezentacija SGS 

 

Do sada u Srbiji nije postojalo mesto gde se u tako kratkom roku može doći do rezultata hemijske analize sadržine metala, što je od krucijalnog značaja za geološko istraživanje ruda.

 

Kompanija „Digitexx“ je predstavila svoj softver koji kontroliše seizmičke potrese prilikom miniranja u rudniku, čime na veoma tehnološki napredan način, pomaže u kreiranju kontrolisane i bezbedne eksploatacije ruda.

 

IOC Dragana Davidovic

Učesnici IOC u poseti kompaniji Avala Resources

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X