Poziv za sufinansiranje programa aktivne politike zapošljavanja u 2022.

180 0

 

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, uputila je poziv autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini.

Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinansiranju stručne prakse, pripravničkog staža za mlade sa visokim obrazovanjem i nezaposlene sa srednjim obrazovanjem, za sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje, kao i sufinansiranje javnih radova.

Autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju te mere.

Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine, a Obrazac Zahteva za učešće, može se naći na veb stranici: www.nsz.gov.rs.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X