POGLEDAJTE PREDLOG BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

1299 0

BOR, Članovi opštinskog veća SO Bor, na sutrašnjoj sednici raspravljaće o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta u periodu januar-septembar 2017. godine, ali, što je još važnije, o predlogu budžeta za 2018. godinu.

Predlog budžeta opštine, procene prihoda, rashoda i davanja, možete preuzeti i na linku OVDE.

U najkraćem, projektovani budžet za 2018. godinu iznosi 1.858.419.704 dinara, što je u odnosu na drugi rebalans u 2017. godini manje za 25 procenta, odnosno za oko 470 miliona dinara. Deficit u budžetu za 2018. godinu predviđen je u iznosu od 84,4 miliona dinara.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka najveće učešće imaju kupovina roba i usluga (stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje i materijal) u iznosu od oko 515 miliona dinara ili 26,5 procenta ukupnog budžeta. Rashodi za zaposlene (plate, naknade i dodaci, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade za prevoz sa posla i na posao, nagrade-jubilarne i dodatak izabranim licima) planiran je u iznosu od oko 381. milion dinara, odnosno 19,6% ukupnog budžeta.

Kada je reč o izdvajanju novca za sufinansiranje medijskih sadržaja, u nacrtu budžeta predstavljen je iznos od pet miliona dinara, ali će po svemu sudeći za te namene biti izdvojeno svega 10 procenta, odnosno 0,03 procenta. Ovim izdvajanjem će se Bor, po izdvajanju novca za medijske sadržaje od javnog interesa, svrstati u red prosečne mesne zajednice u Srbiji.

Podsećamo da je preporuka medijskih organizacija (NUNS, UNS, ANEM, LP, AOM) da se za sufinansiranje medija iz budžeta izdvoji dva posto za medije.

Na sutrašnjoj sednici opštinskog veća, među tačkama dnevnog reda naći će se još i predlzi o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, finansiranju primarne zdravstvene zaštite, predlog kadrovskog plana Opštinske uprave, kao i predlog o izmeni Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području opštine Bor.

Biće reči još, između ostalog, i o izmeni Odluke o davanju u zakup sportskih objekata u javnoj svojini i izmenama Odluke o izradi Plana generalne regulacije turističkog područja Stol i turističkog kompleksa Crni vrh.

Na dnevnom redu naći će se i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Programe poslovanja javnih preduzeća.

 

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X