Podrška za ko pošukhar tasja

156 0
kokoro

 

Foto: Jovica Zečević, Tekst i prevod: Sanja Kamenović

O ciljo za ko projekat „Podrška za ko pošukhar tasja “, si za ko doprinos za ki pošukhar socijalno situacija em za ki saradnja e Romencar te šhaj te uključinenape ko program za ko sikhavibe em bućharibe ko program LAP. Ko akhava projekat za ki realizacija si tane o manuša andaro Boro, kola si udružindepe pe manušencar taro „Đžipsi Soul“, vakherdoj ki prezentacija akhava projektose.

Ko vakheribe  pe Milojka Milivojević i predsednica tharo UG „Kokoro“ Bor, dodžanđam sledeće:

Akhava projekat odnosinelape ki podrška za ko sikhavibe čhavencar em therne andi socijalno grupa andari  trin Romska mahala a adava i „Sever“, „Staro selište“em o „Stari centar“. Ko akhava projekto si te ovel sa obuhvatime džiko 40 o terna Roma ,tharo 10-25 berša pe lengere kherutnencar. Adava i jekh diveski obuka koja dela lenge te birinen kova zanimanje mangen , a i obuka vodinena o 10 terna volonterija kola i pe Romencar ka radinen ko nekhobor radionice.

Ko sa adava o lafi dinđa o Vladimir Šainovic o glavno za ko lokalni plan:

Savoren džana kaj i situacija si adija ki nepristupačno e Romenge em golese treba te pomogina sarorenge pe lengere kherutnencar . Te dam o lenge podrška te šhaj te zavšinen i škola.

 

O akhava teksto kherdilo andaro Projekto „LAP lupa “ savo lovarel o Ministarstvo za ki kultura em za ko javno informisibe RS ko 2021 berš. O akhava sadržaj si bari odgovornost thare realizatorija thar akhava projekto, em ko nisavo način na smetinel o stavora em o mislibe tharo Ministarstvo .

 

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X