Partnerstvo za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

633 0

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva lokalne samouprave i/ili organizacije civilnog društva sa lokalnog nivoa da podnesu: PRIJAVU ZA PARTNERSTV

 

Za potrebe razvoja projektnog predloga „Gradovi protiv korupcije“ koji će biti upućen na konkurs „EU Civil Society facility Serbia Programme, EuropeAid/134254/L/ACT/RS“

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) nastavlja procesom izrade i implementacije Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije. Od 2010.godine BIRODI, sa lokalnim partnerima, radi na izradi lokalnih planova za borbu protiv korupcije i uspostavljanju lokalnih antikorupcijskih foruma (LAF). Lokalni planovi su, do sada, usvojeni od strane lokalnih skupština u Zrenjaninu, Kragujevcu, Nišu, Požegi i Bujanovcu, dok su u postupku izrade u Boru, Ubu, Kovačici, Vranju, Medveđi i Lebanu.

 

Prijava treba da sadrži sledeće informacije:

•       Informacije o organizaciji/lokalnoj samoupravi (naziv, sedište, odgovorno lice i lice za kontakt)

•       Informacija o realizovanim aktivnostima/programima/projektma; ciljevima, viziji i misiji organizacije

•       Dosadašnje iskustvo i rezultati na polju rada u oblasti:

•       Transparetnosti i Odgovornosti,

•       Borbe protiv korucije,

•       Javnog zagovaranja i Izrade strateških dokumenata

•       Ocena stanja korupcije i borbe protiv korupcije u opštini/gradu (maksimalno 2 strane)

•       Resursi – opis resursa kojima raspolaže organizacija

•       Motivacija za partnerstvo

 

Izabrani partneri će biti pozvani na zajednički sastanak u Beogradu u cilju daljeg definisanja načina rada i delovanja u pripremi predloga projekta.

 

Rok za prijave je do petka 26.04.2013.godine

Prijave slati poštom ili na e-mail:

Biro za društvena istraživanja, Palmotićeva 17 11 000 Beograd ili office@birodi.rs  www.birodi.rs

 

Više informacija o procesu izrade Lokalnih planova za borbu protiv korupcije i dosadašnjim rezultatima se može naći u Prvom godišnjem izveštaju o sprovođenju antikorupcijskih planova na lokalnom nivou .

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X