Okrugli sto o prioritetima u oblasti zaštite životne sredine. Učestvujte i vi u anketi

136 0
Okrugli Sto

 

Društvo mladih istraživača Bor i Beogradska otvorena škola organizovali su 25. oktobra okrugli sto u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“.

Cilj je ugraditi ciljeve održivog razvoja iz Agende 2030 UN u ključna lokalna dokumenta javne politike.

Okrugli sto okupio je predstavnike gradske uprave i organizacija cilvilniog društva kako bi iskazali svoje mišljenje radi definisanja razvojnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine.

Aktivnosti na ovom projektu otpočele su u julu i do sada su analizirani postojeći lokalni dokumenti javne politike, problemi u oblasti zaštite životne sredine, potencijali za njihovo rešavanje.

Okrugli Sto

Sledi definisanje željenog stanja i prioritetnih ciljeva, a u daljim konsultacijama biće definisane mere, okviri za sprovođenje ciljeva i aktivnosti i praćenje njihovog  provođenja.

Društvo mladih istraživača Bor je i do sada brojnim fokus grupama, tribinama i anketama prikupljalo mišljenja građana o različitim segmentima zaštite životne sredine sa ciljem da se iskazani stavovi unesu u lokalna dokumenta javne politike.

okrugli sto

Kako je u fazi definisanja prioriteta u implementaciji ciljeva održivog razvoja veoma važno mišljenje građana trenutno se sprovodi anketa koju naši građani mogu popuniti na linku OVDE.

Anketa je deo projekta „Bolje je OdRživo“ koji se realizuje u okviru šireg projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

 

logo giz

 

 

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X