Pozivajuće se na Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama Štab je doneo sledeću preporuku:

“Prepororučuje se svim udruženjima građana kao i dobrovoljnim društvima, da ako žele, stave na raspolaganje sve raspoložive ljudske resurse za pomoć najstarijim građanima u vidu donošenja namirnica i lekova na kuću i organizovanja lekarske pomoći. Ovi subjekti, ako žele, mogu da odrede lice zaduženo kontakt i dostave Štabu brojeve telefona na koje ih štab može kontaktirati.

Ovim se van snage stavlja sporna Naredba izdata 6. aprila čije su donošenje kritikovala nacionalna i lokalna udruženja.

Iz Gradske uprave kažu da je u pitanju bila tehnička greška i da je prvobitno donet akt trebao da glasi kao preporuka, a ne naredba.