Nacrt zakona: Povlačenje države iz svih medija

374 0

Radna verzija Nacrta zakona o javnom informisanju, koji je izradila radna grupa Ministarstva kulture i informisanja, predviđa prelazak medija sa budžetskog na projektno finasiranja, i povlačenje države iz svih medija. U Nacrtu se i definiše šta je javni interes s obzirom da je jedan od ključnih ciljeva Strategije razvoja sistema javnog informisanja Republici Srbiji do 2016. godine utvrđivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Javni interes predstavlja ostvarivanje prava javnosti da bude informisana i on se ostvaruje putem medija. Do sada važeći Zakon o javnom informisanju donet je pre deset godina.

 

ilustracija: youthrelationships.org

 
Ova radna verzija biće predmet javne rasprave u utorak, 5. marta, u Novom Sadu. Kako je najavila Misija OEBS u Srbiji, u raspravi će biti predstavljeni predlozi novih zakonskih rešenja čije je donošenje, do kraja marta 2013, predviđeno Medijskom strategijom Vlade Srbije iz septembra 2011. godine.

 

Debati u Skupštini Vojvodine će prisustvovati predstavnici države i pokrajine, novinarskih udruženja i medijskih organizacija, javnih radio-difuznih servisa, nacionalnih, lokalnih i regionalnih medija i medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina.
 

Kako se navodi, slobodan razvoj nezavisnih, profesionalnih medija i medijskog sistema treba da omogući najšire zadovoljavanje potrebe građana Srbije, bez diskriminacije, za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života: politike, privrede, kulture, umetnosti, obrazovanja, ekologije, sporta, razonode.

 

Foto: bampm.wordpress.com

 

U javnom interesu je da se obezbede raznovrsni i kvalitetni medijski sadržaji za sve pojedince i društvene grupe: profesionalne, starosne, obrazovne, kao i sve manjinske grupe: etničke, religijske, jezičke, odnosno grupe sa posebnim potrebama, piše u Nacrtu.
 

Nacrtom je predviđeno da pojedini mediji od 1. januara 2014. godine pređu sa direktnog budžetskog finansiranja na sistem projketnog, konkursnog finasiranja.
 

Projektno finasiranje kojim se obezbeđuje ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja “otvoreno” je ne samo za osnivače registrovanih medija, već i za sve medije, odnosno izdavače medija koji su upisani u registar medija, pravna lica koja su registrovana za proizvodnju medijskih sadržaja, piše u Nacrtu.
 

Predloženim odredbama predviđena je i ograničena mogućnost direktnog finansiranja.
 

Kako se navodi, sredstva namenjena za neposredno dodeljivanje, ograničena su na pet odsto od ukupno obezbeđenih i raspodeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u jednoj kalendarskoj godini.

 

 

Dirketno finansiranje je moguće samo ako nosilac projekta, bez sopstvene odgovornosti u rokovima raspisanim javnim konkursom, nije mogao da podnese prijavu na konkurs.
 

U pogledu povlačenja države iz vlasništva nad medijima, predviđeno je da izdavači medija, ni neposredno ni posredno, ne mogu biti Republika, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u pretežnom delu u državnoj svojini ili koje se finansira iz javnih prihoda.
 

Izuzetak su ustanove koje pružaju audio i audio-vizuelne usluge javnog medijskog servisa, mediji čiji su osnivači saveti nacionalne manjine, kada je Republika izdavač medija za potrebe informisanja stanovništava na Kosovu, kao i kada se kao izdavač medija pojavljuje Univerzitet čiji je osnivač Republika, odnosno autnomna pokrajina.
 

Predloženim odredbama je ustanovljen registar medija koji vodi Agencija za privredne registre. Prema obrazloženju, svrha registra je da omogući čitaocima, slušaocima i gladaocima da izgrade sopstveno mišljenje o verodostojnosti i pouzdanosti informacija.
 

U delu Nacrta o medijskoj koncentraciji navodi se da koncentracija nije a priori nedozvoljena, ali da podleže određenim ograničenjima.
 

Nedozvoljeno objedinjavanje će postojati u slučaju objedinjavanja osnivačkih prava na dve ili više dnevnih novina različitih izdavača čiji tiraž prelazi 50% od ukupno prodatog tiraža dnevnih novina na području Srbije u periodu od jedne kalendarske godine.
 

Nedozvoljena koncetracija postojaće i u slučaju objedinjavanja osnivačkih, odnosno upravljačkih prava u dva ili više izdavača, koje pružaju audio, odnosno audiovizuelne medijske usluge, čiji udeo u slušanosti, odnosno gledanosti prelazi 35 odsto ukupne slušanosti, odnosno gledanosti u zoni pokrivanja u periodu od jedne godine.
 

Slučajeve prekomernog objedinjavanja rešavaće, kako je predviđeno, republički organ nadležan za zaštitu konkurencije, u postupku kojim se uređuje zaštita konkurencije.
 

Predloženo je da zakon bude donet po hitnom postupku.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X