Konačno doneta odluka o ZABRANI KRETANJA TEŠKIH KAMIONA kroz grad. Ima i izuzetaka, a evo i kojih

424 0
bor kamioni

Da li će ova slika biti prošlost? Foto: Ist media

Odbornici u Skupštini Grada Bora usvojili su danas Odluku o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora, kojom se ubuduće zabranjuje korišćenje saobraćajnica kojom se danas kreću.

Kako se navodi u odluci, na teritoriji naseljenog mesta Bor i na nekategorisanim putevima zabranjen je saobraćaj teretnih vozila i skupa vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Ograničenje se ne odnosi na ulice Timočke divizije, Cara Lazara, Save Kovačevića od ukrštanja sa ulicom Cara Lazara, Feliksa Hofmana, Alberta Ajnštajna, Pavla Meždinovića, Draga Čeha, Isaka Njutna, Vitomira Dragomirovića, Petra Kočića i na državne puteve koji prolaze kroz naseljeno mesto Bor.

Poslovi saobraćaja, na obrazložen zahtev zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica, odnosno preduzetnika ili poljoprivrednika, rešenjem može da odobri kretanje teretnom vozilu ili skupu vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 12 tona za vozila koja koriste u obavljanju svoje delatnosti u sledećim slučajevima:
1. za dopremanje energenata do stanica za snabdevanjem gorivom, osim ako ne postoji alternativni pravac,

2. za dolazak do pravnog lica ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda, osim ako ne postoji alternativni pravac,

3. vozila auto škola kojima se vrši osposobljavanje kandidata za vozača motornog vozila,

4. za dolazak do sedišta ili registrovanog ogranka pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je vlasnik, odnosno korisnik konkretne vozne jedinice, osim ako ne postoji alternativni pravac,

5. za dolazak do pravnog lica ovlašćenog za baždarenje tahografa, osim ako ne postoji alternativni pravac,

6. za privredne subjekte koji imaju ugovor sa firmom kojoj je sedište ili registrovani ogranak na teritoriji grada, osim ako ne postoji alternativni pravac;

7. vozila za potrebe snabdevanja kurirskih službi pošiljkama, osim ukoliko postoji alternativni pravac,

8. vozila privrednih subjekata koji imaju potpisan ugovor o snabdevanju goriva sa vlasnicima ili upravljačima stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom;, ako ne postoji alternativni pravac,

9. za vozila privrednih subjekata koji imaju sedište ili registrovani ogranak na teritoriji grada Bora za obavljanje svoje delatnosti, za potrebe vršenja usluga, prevoza za sopstvene potrebe, osim ako ne postoji alternativni pravac, uz obavezu kretanja najkraćom trasom do odredišta upisanog u putni nalog.

Za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 tona ne može se izdati odobrenje za kretanje teretnih vozila i skupa vozila ulicama Šistekovoj, Dragiše Mišovića, Dositeja Obradovića i Avalskom ulicom.

Izuzetno od člana 2. ove odluke teretnim vozilima, skupu vozila kojima se vrši snabdevanje gradilišta i odvoženje šuta najveće dozvoljene mase do 40 tona može se omogućiti kretanje mimo utvrđenog režima saobraćaja na osnovu dozvole koju izdaje Gradska uprava Bora.

Odbornici opozicije nisu osporavali da je potrebno zabraniti kretanje teških kamiona, ali su upitali  ko će platiti ulegnuća na asfaltu, da li država ili grad?
Odbornik Vlaške stranke „Most“ Milivoje Janošević, zaključio je da ova odluka neće popraviti stanje na terenu i ponovio loše stanje na putnim pravcima Bor-Selište, Slatina – Donja Bela Reka, Brestovac – Metovnica ali i putnog pravca ka Velikom Krivelju i dalje prema Bučju.
To je direktna šteta koju ju napravio Zijin i država koja ima deo vlasništva. Kamioni Zijina prosipaju rizlu i drugi materijal po putu, upozorio je Janošević.
Milivoje Janošević

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, rekao je da je za poslednje četiri godine u Boru sanirano 120 km gradskih i seoskoh puteva i staza, ali i da ima još mnogo da se radi jer nije rađeno decenijama.

On je ponovo, kao i prošle godine, obećao potpunu rekonstrukciju puta Bor – Selište, ali i put ka Brezoniku i Krivelju.

Predsednik Skupštine Grada Dragan Žikić, rekao je da su zbog prljavih puteva pre svega krivi „neodgovorni podizvodači koji vozilima nanose materijal na putevima“ i pozvao je policiju da reaguje u tim slučajevima.

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X