Klijenti

477 0

IST MEDIA ima za cilj da PR uslugama izazove interes i pažnju javnosti, pripremi javno mnenje i odgovarajuće javnosti, organizuje komunikaciju u jednoj kompaniji, preduzeću ili ustanovi.

 

Agencija je osnovana sa ciljem da uvede u naše organizacije međunarodne standarde poslovnog komuniciranja i poslovne kulture, uspostavi kvalitet komuniciranja u preduzećima, neprivrednim organizacijama, gradovima, državnim organima, kao i među javnim ličnostima. Naš osnovni zadatak je uspostavljanje public relations-a (kao značajne menadžment discipline) u našim organizacijama, kao i kreiranje navika i potreba za kvalitetnim komuniciranjem – kulturom komuniciranja.

 

Bez komuniciranja, kreiranja slike (imidža) u javnosti, ne može se biti uspešan. Kao, uostalom, i bez ispunjenja ostalih zadataka PR-a: menjanje i razvoj kulture, navika, običaja i pravila ponašanja. To je proces, kao što je i proces uspostavljanje poslovnih standarda u našoj zemlji.

 

IST MEDIA centar pruža određene PR usluge sledećim firmama:

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X