Kako zameniti oštećen novac?

689 0

(Milica Živković) Gotovo je neverovatno da većina građana nije upoznata sa činjenicom na koji način i gde može da zameni oštećene novčanice koje, na primer, ne žele da im prihvate trgovci. Iako je to malo poznata informacija sve banke su dužne da zamenjuju novčanice i kovani novac koji nisu podobni za opticaj.

 

Dakle, ukoliko im se u rukama nađe oštećena ili zaprljana novčanica, dovoljno je da potrošači svrate u najbližu banku i da je na blagajni zamene za novac iste vrednosti.

 

Novac-dinari

 

Šta se u banci prihvata kao novčanica nepodobna za opticaj?

 

• kada se na zamenu podnese najmanje 51 odsto površine ispravne novčanice;

 

• kada je preko cele novčanice uočljiva zaprljanost;

 

• kada su na novčanici jasno uočljive mrlje;

 

• kada je na novčanici uočljiva dodatna slika i/ili slova, brojevi i drugi znaci napisani ili naneseni na novčanici – grafiti;

 

• kada je na delu novčanice ili celoj novčanici uočljiv nedostatak boje (npr. oprana novčanica);

 

• kada novčanica ima najmanje jedno zacepljenje;

 

• kad novčanica na sebi ima jasno uočljive rupe;

 

• kada novčanici nedostaje deo/delovi uzduž makar jedne njene ivice (npr. ugao koji nedostaje);

 

• kada su delovi jedne ili više novčanica spojeni lepljivom trakom, lepkom ili su vršene neke druge popravke;

 

• kada je novčanica izgužvana i kada to znatno utiče na njen vizuelni izgled;

 

• kada je novčanica izgubila čvrstinu;

 

• kada je novčanica presavijena i ne može se popraviti  rukom;

 

• kada je kod novčanice najmanje jedan jasno savijen ugao i ne može se popraviti rukom;

 

• kada je novčanica izrađena sa izvesnom greškom i kao takva puštena u opticaj (makulatura).

 

novac_kovanice_060212Čak i ako dođu u posed novčanice koja je u stvari manja od 51 odsto njene stvarne celine, uz odgovarajuću izjavu o tome kako je dospela kod njih, kako je došlo do oštećenja, šta je sa ostalim delovima novčanice. Novac se može predati banci na zamenu, koja će je zatim proslediti NBS-u, koji će zatim odlučiti o zameni novčanice.

 

Kada je reč o kovanom novcu, on može da se menja u slučaju da je zbog korišćenja u opticaju, korozije ili fizičkih uticaja promenio neke od svojih fizičkih osobina ili da je izrađen sa izvesnom greškom i kao takav pušten u opticaj.

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X