Gornjane: Mînkarje sănătuasă, sat sănătuos

1769 0

Prevod sa srpskog na vlaški: Aleksander Ilić

Autorju: Aleksander Ilić

Šî đe svršît la al nuostru drumajit prîn saćilje Komunji Bor, am lasat puaće ala še je al maj bun. Îl kjamă „Švajcarija mikă“, un sat ku mulće livjedz šî đalurj frumoš. Ajer bun šî mulc domaćinj jar aša. Am fost la familija Vanucić, rar karje să bavjesk ku produkujala mînkarje sănătuasă. Nja ašćeptat domnu Grade Vanucić, karje nja vuorbit đe sat šî še jel ginćešće đe sat šî aj ćinar đin sat.

Gornjana je al maj đeparće sat în Komuna Bor. Ku Boru îl ljagă două drumurj. Unu pistă Miloševa kula pje drumu Majdanpek-Bor šî altu pistă Krivjelj šî Buša. Prîn tot vaku al đe 19. a fost parća alu okolu Krajnji.

În Gornjana nu sînt mulće institucij.

„Pot să va spun ku pakat kă lukră numa două sekcij a školji Đura Jakšić în Krivjelj. Infrastruktura je pucîn maj bună đe kînd a venjit la pućerje prezîdantu Boruluj Aleksandar Milikić, karje faše tot še puaće să să astruše drumurlji ku asfalt. În plan je domu đe kultură îndată să să fîršaskă aj ćinjerj să ajbă luok unđe să să astrîngă“, spunje domnu Vanucić.

 Problemu ku aj ćinjerj je marje pistă tot, aša šî în Gornjana. Ramîn numa aj batrînj.

„Aj ćinjerj maj mult pljakă đe kît să întuork šî să duk în oraš să lukre đe banj pucînj. Aj ćinjerj înkă nu krjed đestul în i sîngurj, da pornjit produkujala je +eva đe vijituor, vuorbjesk đe sat, pintru kă produkujala mînkarje sănătuasă je baza să să întuarkă aj ćinjerj la sat“, spunje maj đeparće domnu Vanucić.

 În Gornjana am întîlnjito šî pje domaćica kăšî Seka Vanucić ku karje am vuorbit đe produkujala mînkarje sănătuasă.

„Aiša ku barbatu am venjit ku vro 10 anj în darăt šî am înšeput produkujala đe kačkavalj afumat. Ku produkujala organjikă am înšeput în anu 2013. šî ku asta a înšeput înkă vro 10 familij, da konverzija a trăbujit să fije tri anj. În al đe întîj an komuna nja ažutat, pje urmă na maj vrut šî am ješît đin sistjem, pintru kă a trăbujit să să đa 40 đe mij đe dinarj pje an“.

Luoku lu familija Vanucić

Produkujala alu familija asta je marje. Lukră vro 25 đe hektarurj, au vro 10 vaš, pistă 30 đe uoj šî đin asta koristăsk lapćilji.

„Noj avjem produkujala pistă tot an šî vinđem še fašem la hotjelurj šî restoranurj. Avjem šî o plantažă đe mură, da mult să skimbă prijecurlji. Šî dakă je aša, nu pjerđem nađežda šî fašem vin bun đin mură“.

Produkujala lu familija Vanucić

Šî, aiša să fîršašće drumajitu al nuostru prîn saćilji Boruluj. Jam pozdravit pje domaćinji bunj šî ljam dorit mult naruok maj đeparće în produkujala đe mînkarje sănătuasă.

 

Kuprinsu ăsta je sufinansirit ku banji đi la Ministerju đe kultură šî informisît a Sîrbiji. Đe kuprinsu skris raspunđe portalu Ist Media šî njiš întrun fjal nu arată ginđitu Ministerjuluj đe kultură šî informisît a Sîrbiji.

Ovaj sadržaj je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Ist Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X