Efikasnija upotreba drva za ogrev

1288 0

SRBIJA – U okviru programa “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, obavila je u Srbiji istraživanje o efikasnoj upotrebi ogrevnog drveta kao energenta.

Prema dobijenim podacima, tek jedan posto građana koristi ogrevno drvo na efikasan način.

Istraživanja su sprovedena u domaćinstvima u dva pilot regiona u Srbiji, gde je ustanovljeno da su domaćinstva koja su koristila suvo ogrevno drvo imala potrošnju manju za 16-21 posto naspram domaćinstva koja su koristila sirovo drvo (nabavljeno mesec-dva pre početka grejne sezone), posmatrano po kvadratnom metru grejne površine.

 

liflet drva

 

Stoga je nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Brankom Glavonjićem, profesorom Šumarskog fakulteta i nacionalnim ekspertom za biomasu, kao deo programa za edukaciju stanovništva pripremila savete o efikasnoj upotrebi drveta kao energenta.

Preporuka je da domaćinstva koriste prosušeno drvo, dakle, ono koje je prosušivano barem šest meseci. U zimskim mesecima, kad je relativna vlažnost vazduha visoka, drvo upija dodatnu količinu vode i zbog toga ne može da dostigne optimalnu vlažnost od oko 20%.

Drvo je najbolje kupovati u aprilu, a ne kako se inače misli na jesen kad je drvo sirovo. Sirovo drvo sadrži i do 50 odsto vode u sebi i kao takvo jako teško gori. Ako se drvo kupi u aprilu, to je dovoljno vremena do jeseni da se ono prosuši i dostigne optimalnu vlažnost od oko 20%, što je podesno za efikasno korišćenje.

Prilikom kupovine drveta sa kamiona, domaćinstva u proseku dobiju 10 do 15% manje drveta. Properučujemo da se obavezno izmeri količina drveta koja se kupuje na vrlo jednostavan način: oblice i cepanice se slože na ravnu površinu, izmeri se dužina, visina i širina složaja, i izračuna koliko je to prostornih/kubnih metara. Posebno treba obratiti pažnju prilikom slaganja i merenja, da cepanice budu složene tako da šupljine između njih budu što manje.

drvo Prilikom skladištenja drveta na otvorenom, da bi se postiglo pravilno prosušivanje potrebno je pokriti samo gornju površinu složaja i pričvrstiti pokrivač. Ukoliko se cepanice ili iscepano drvo slaže uz kuću potrebno je složaj odmaći od zidova kuće radi boljeg strujanja vazduha. Pored toga važno je da složaj bude okrenut ka suncu, ako za to postoje uslovi, izbegavati severnu stranu i slagati drva na mestima gde ima dosta promaje. Tek posečeno drvo, dakle sirovo drvo, nikako ne slagati u podrume niti takve složajeve potpuno obmotavati PVC folijama ili drugim materijalima jer će drvo početi da buđa.

Kada se drvo koje je skladišteno na otvorenom, posebno u periodu niskih temperatura i jakih mrazeva, unosi u toplu prostoriju, preporuka je da se ne ubacuje odmah u peć, već da se najpre stavi pored peći ili u spremnik peći kako bi se blago zagrejalo.

Bitno je i da dužina cepanice bude nekoliko centimetara manja u odnosu na dužinu ložišta, a prilikom punjenja ložišta obratiti pažnju da kora bude okrenuta na dole.

Takođe, prilikom punjenja ložišta nikako ne prepunjavati isto. Na taj način se postiže optimalno strujanje vazduha, koje potpomaže gorenje.

Što se tiče učestalosti punjenja najbolje bi bilo da ložište koje prima do 1 kg suvog ili prosušenog drveta, puniti na 25-30 minuta zavisno od karakteristika ložišta.

Sa ekonomske strane posmatrano itekako je najjeftinije grejati se na drva u odnosu na druge energente. Za celu grejnu sezonu, za površinu od oko 50 m2, u proseku je potrebno oko 35.000 dinara ili oko 6.000 dinara mesečno, odnosno 4.200 dinara po prostornom metru drva.

Naravno, potrebno je uzeti i u obzir i ekološku stranu i brinuti o okruženju. Prilikom sagorevanja, drvo emituje čak 18 puta manju količinu ugljendioksida od uglja, a 7 puta manje u odnosu na gas.

 

Cene grejanja drva struja gas

Prema podacima Agencije za energetiku Republike Srbije, ogrevna drva su najpovoljniji energent, a kako su pokazala istraživanja GIZ-a, mogu biti i znatno efikasniji.

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X