Društvo mladih istraživača objavilo rezultate projekta „Bolje je OdRživo“

69 0
dmi

 

Završna tribina projekta „Bolje je OdRživo“

Završna tribina projekta “Bolje je Održivo”, koja je održana kroz inicijativu Društva mladih istraživača Bor realizovana je u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ-Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju.

U okviru ove inicijative sprovedene su aktivnosti sa ciljem da se doprinese većem učešću građana u realizaciji ciljeva održivog razvoja u lokalnoj zajednici, osnaživanje građana, organizacija civilnog društva i lokalne samouprave da se bave realizacijom ciljeva održivog razvoja, povećanju informisanosti građana o Agendi 2030 i podizanju ekološke svesti i znanja dece i  mladih radi vršnjačkog transfera znanja.

Od jula 2021. do danas anketirani su građani o prioritetnim Ciljevima održivog razvoja za našu lokalnu sredinu i realizovane tribine u gradu i ruralnim područjima kako bi se informisali građani o ciljevima održivog razvoja i Agendi 2030.

Na osnovu stavova građana, i naknadne analize DMI i postojećih dokumenata, lokalnoj samoupravi predata je anicijativa za dopunu strateških dokumenata javne politike Grada Bora i ciljevima održivog razvoja.

Obučeno je 90 dece i mladih za vršnjačke edukatore u ovoj oblasti, koji su potom izvršili vršnjački transfer znanja u svojim školama a napravljena je i brošura „Živi održivo – poboljšaj život budućih generacija“, koja je vodič za svakog građanina kako da živi na održivi način.

Tokom projekta, postavljeno je pet ekomobilijara sa ekološkim porukama dece u gradu i okolini, ali i objavljeni medijski prilozi dece koja promovišu održivi razvoj grada i održivo ponašanje pojedinaca.

Na zelenim površinama u gradu i u prostorima očuvane prirode realizovana je manifestacija „Vežbam za zdravlje“. Njen cilj bio je da promoviše redovno bavljenje fizičkim aktivnostima, koje je neophodno za zdravlje dece, ali i potrebu dece ovog grada za zelenim površinama na kojima bi mogli da imaju ovakve aktivnosti, naveli su u DMI.

Organizovana je i manifestaciju „Biciklam za zdravlje“, kako bi se doprinelo  svesti o potrebi da se razvije biciklistički saobraćaj u gradu i svesti o njemu kao načinu za smanjenje zagađenja vazduha, potrošnje prirodnih resursa odnosno, kao modela održivog ekološkog ponašanja. Kako bi stimulisali biciklizam u gradu postaviljena su četiri parkirališta za bicikle.

U okviru projekta napravljeni su i nastavni materijali koji se mogu koristiti u nastavnim i vannastavnim aktivnostima škola radi promocije održivog načina života. Nastavni materijali obuhvataju set od 10 radionica, koje se mogu koristiti za vršnjačku edukaciju ili od strane nastavnika, a u okviru kojih je i planiranje projekata za rešavanje ekoloških problema.

Snimljen je ekološki edukativni film „Đubrići“, koji je bio premijerno prikazan, i  koji će biti stavljen na raspolaganje nastavnicima kako bi ga koristili u ekološkom obrazovanju i vaspitanju učenika. Sve aktivnosti objavljene su na sajtu DMI Bor”, rekla je Nataša Ranđelović, koordinatorka ove inicijative.

dmi

Vodeća organizacija inicijative je Društvo mladih istraživača Bor, a partneri su  Lokalna samouprava-Grad Bor, Udruženje građana „Village“ – Pokret za razvoj sela Zlot, OŠ “Dušan Radović“, OŠ “3. Oktobar“ Bor i Tehnička škola Bor .

Sve aktivnosti u okviru inicijative možete pogledati na linku OVDE

 

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X