Dodelibe i tehničko oprema ko osnovna škole, o lokalna samouprava em o sastipnaskhe domoja ko 18 lokalna samouprave

144 0
Dodela paketa Krusevac

Tekst i prevod: Sanja Kamenović

Ko okvir o projekto ”Tiknolipe o grupe kate o Roma, o Romnja em  aver izdvojime grupe so zadine thari pandemija KOVID-19 ko 18 lokano samouprava”, dodelibe i tehničko oprema o tableti, laptopi, štampači em aver IT opreme ko osnovna škole, lokalna samouprave em ko sastipnaske domoja. O projekto kherelape ko lokalna samouprava: Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Topola, Valjevo, Kanjiža em o Alibunar.

O projekto pronakhela o Generalno sekretarijat o Vlada Republike Srbije sar o pravno zastupnik ko Tim za ko socijalno uključhibe em  tiknolipe o čorore manuša ko okviro program i Nemačko razvojno saradnja “ Uključhibe e Romen em aver frdime grupe e Romen andi Srbija “kova sproigarela Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH ko partnerstvo pe Ministarstvo za ko manušengere prava em za ki nacionalno manijna . Takođe, o partnerija ko akhava projekto si o udružiba o Centar za ki pedagogija em i Ekumensko humanitarno organizacija.

Ko okvir o programo pe Nemačko sradnja “Uključhibe o Roma em aver frdime grupe ki Srbija” kova kherelape pe partnerija o Ministarstvo em o Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pindžardi i potreba, kaj džiko sa mere so preiljam and adija pandemija, te da i podrška o lokalna samouprave ko različita načinija. O sikhavibe i jekh tharo važno segment a i baro zadovoljstvo so šhaj te da i podrška e školenge, odnosno čhavenge kolenge valjani te pomožinelape. Ked tumen dena lenge podrška ko laptopoja em aver oprema, shvatinen kaj ko pravo dromo resljen em te šhaj te rešinipe jek problem. Amen sistemski iklijam za ko rešibe o problemija kola andja i pandemija. Lično me predikhljum prekalo 30 romane mahale palo adava projekto em prekhalo vakheribe e manušencar dodžanđam pe savea igarenape ko problemija lengere . Sar jekh thari adija aktivnost si adija so anđam i vakcinacija ko romane mahala, phenđa o Ninoslav Jovanović, državno sekretari za ko Ministarstvo o manušengere prava em i nacionalno manjina.

Dodela paketa Krusevac2

I Dragana Jovanović Arijas angal o Tim za ko socijalno uključhibe em o tiknibe o čororipe, vakherđa kaj o akhava projekto isi za ko cilj te ikherel o lokalna akterija kola i glavna akhate te den o sa odgovorija ko sa o pučha so nastaninde ki pandemija COVID-19, em ko adava način dela i podrška e Romenge em averenge so najtalen ki grupa.

Dodelibe i tehničko oprema školenge realizime te delape i podrška čhavenge andi škola ko adija oblast o digitalna veštine em te šhaj po lako po šukhar te pratinen i nastava durestrar zbog i adija pandemija. Ked i o lafi thari akhija lokalno samouprava, veruvina kaj akhija donacija šhaj anela pošukhar rezultatija em golese te šhaj te ikheramen and adija pandemija, vakherđa oj.

O baro sikhavibe o akhala veštine ko oblast za ko informacije ki tehnologija em i podrška čhavenge ko 10 opštine ki Srbija , si jekh tharo ciljoja ko akhava projekti. Svako thari 10 osnovno škola kola učestvuvinen ko akhava projekto, šhaj dobinena o 20 tablet računarija, kova palo završime o projekto ka ačhon sar o deo ki digitalno biblioteka andi škola. Pali aver rig, i adija donacija pe lokalna samouprava em o domoja sastipnaskhe isi za ko zadatko te unapredinel tehnička kapaciteti te šhaj pošukhar te khedena podacija ki pandemija KOVID-19.

O Robert Vu, glavno tano ko ko tim “Uključhibe e Romen em avera grupe ki Srbija “ vakherela kaj o nakhlo berš počinde o projektija kova ule povezime gradojencar za ko ciljo  te palden o negativna posledice akhale viruse KOVID-19.

“Pal amende si o pandž projektija, em pobut tharo 18000 o kherutne ko nakhlo berš ta ekvaš dobinde i podrška sosi zahvalime amare programese. Nadinamen kaj adija donacija ka ovel za ko šukharipe manušenge ki lokalno samouprava sar ki osnovno škola. Andi saradnja pe Ministarstvo o manušenge prava, vec i avdive nastavina pe planoja ko nevo projekto and adija oblast, em ovela mogućnost kaj šhaj te irinamen ko nesave gradoja pe neve misliba, kola i skladne pe manušencar so rodena”, izjavinđa o Robert Bu.

O tekst alo anglal Projekat“LAP lupa“, kova lovarel o Ministarstvo za ki kultura i javno dikhibe RS ki 2021 berš. O akhava sadržaj i bari odgovornost thar glavno realizatori ko akhava projekto, em na menjinela nisava misliba za ko Ministarstvo.

 

 

Dodela tehničke opreme osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja u 18 lokalnih samouprava

U okviru projekta „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom KOVID-19 u 18 lokalnih samouprava”, dodeljena je tehnička oprema u vidu tablet računara, laptopova, štampača i druge IT opreme osnovnim školama, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja. Projekat se realizuje u lokalnim samoupravama: Nova Crnja, Zvezdara, Kruševac, Kraljevo, Loznica, Bor, Niš, Vranje, Pirot, Vladičin Han, Stara Pazova, Kovin, Zrenjanin, Smederevska Palanka, Topola, Valjevo, Kanjiža i Alibunar.

Projekat sprovodi Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije kao pravni zastupnik Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Takođe, partneri na realizaciji ovog projekta su udruženja Centar za interaktivnu pedagogiju i Ekumenska humanitarna organizacija

U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji se realizuje u partnerstvu Ministarstva i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH prepoznata je potreba da, pored mera koje smo preduzeli tokom pandemije, podržimo lokalne samouprave na različite načine. Obrazovanje je jedan od važnih segmenata, a naročito je zadovoljstvo što možemo da pružimo podršku osnovnim školama, odnosno deci kojoj je pomoć najpotrebnija posebno. Kada im pružite podršku u laptopovima i tehničkoj opremi shvatite da ste na dobrom putu da jedan važan problem rešite. Mi smo sistemski pristupili rešavanju različitih problema koje je donela pandemija. Lično sam obišao preko 30 naselja, u okviru ovog projekta, i kroz razgovor sa građanima identifikovali smo slabosti i probleme sa kojima se suočavaju. Kao jedna od aktivnosti koju smo sproveli je bilo dovođenje vakcinacije u romska naselja, izjavio je Ninoslav Jovanović, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Dragana Jovanović Arijas ispred Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva objasnila je da projekat ima za cilj da podrži lokalne aktere koji su ključni za pružanje urgentnog odgovora na izazove nastale usled pandemije KOVID – 19, i na taj način obezbedi adekvatnu podršku Romima, Romkinjama ali i drugim marginalizovanim grupama.

Dodela tehničke opreme školama realizovana je sa idejom da se podrži razvoj kompetencija učenika i učenica u oblasti digitalnih veština kao i lakše praćenje nastave na daljinu tokom epidemiološke krize. Kada je reč o lokalnim samoupravama, verujemo da će ova donacija osnažiti tehničke kapacitete za suočavanje sa svim izazovima koje donosi pandemijska kriza, rekla je ona.

Unapređenje veština u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i podrška obrazovnom ishodu dece u 10 opština u Srbiji je samo jedan od ciljeva projekta. Svaka od 10 osnovnih škola koje učestvuju u projektu će dobiti po 20 tablet računara, koji će nakon završetka projekta, postati deo digitalne biblioteke škole. S druge strane, donacija tehničke opreme lokalnim samoupravama i domovima zdravlja, unaprediće tehničke kapacitete relevantnih institucija na lokalnom nivou i poboljšanje prikupljanja podataka tokom pandemije KOVID-19.

Robert Bu, vođa tima u programu „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, podsetio je da su se tokom prošle godine pokrenuli različiti projekti na osnovu inicijativa partnerskih gradova i opština, u cilju suzbijanja negativnih posledica virusa KOVID-19, sa posebnim fokusom na marginalizovane grupe.

Iza nas je pet različitih projekata, a više od 18000 porodica je u proteklih godinu i po dana dobilo podršku zahvaljujući našem programu. Nadamo se da će i ova donacija uticati na poboljšanje uslova rada u jedinici lokalne samouprave, kao i u osnovnoj školi, izjavio je Robert Bu.

U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, već danas se nastavlja planiranje realizacije novog projekta u ovoj oblasti, te postoji mogućnost da će se ponovo posetiti neki gradovi sa nekim novim inicijativama, koje su u skladu sa potrebama njegovih stanovnika.

 

Tekst je nastao kroz Projekat „LAP Lupa“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i javnog informisanja RS u 2021. godini. Sadržaj je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Ministarstva.

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X