Društvo

Direktorijat: Za puštanje u rad borskih skenera nedostaje deo dokumentacije

 

Povodom informacije koju smo objavili sa press konferencije u Opštoj bolnici Bor, da dozvolu za rad dva nova borska skenera koče neusaglašeni pravilnici između Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i Instituta za nuklearne nauke iz Vinče, obratili smo se Direktorijatu koji je ove navode demantovao.

Kako se navodi u odgovoru portalu Ist media, Opšta bolnica Bor podnela je 17. decembra 2021. godine zahtev za dobijanje rešenja o izdavanju licence visokog i umerenog rizika za radijacionu delatnost – Dijagnostika u medicini, korišćenje rendgen aparata, kao i pratećih rešenja o korišćenju izvora zračenja.

Uvidom ovog organa u priloge kojima se dokazuje ispunjenost uslova za dobijanje predmetnih rešenja i zaključka da je u konkretnom slučaju dostavljena nepotpuna dokumentacija, Direktorat je uputio obaveštenje Opštoj bolnici Bor o potrebi dopune iste, načinu uređenja, rokovima, kao i upozorenje na pravne posledice usled nepostupanja.

Podnosilac zahteva za dobijanje rešenja o izdavanju licence visokog i umerenog rizika za radijacionu delatnost – Dijagnostika u medicini, korišćenje rendgen aparata, kao i pratećih rešenja o korišćenju izvora zračenja, Opšta bolnica Bor nakon prijema obaveštenja pa do danas Direktoratu je dopisima od 18. maja, 8. avgusta, 12. septembra, 24. i 31. oktobra, 14, 16, i 26. decembra 2022. godine i 10. januara 2023. godine, kao i 20. januara, 2. i 13. februara, 16, 17. i 20. marta 2023. godine, parcijalno dostavljala dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za izdavanje traženih rešenja, a koja, dokumentacija, ni do danas nije potpuna.

Napominjemo da je Direktorat od dana podnošenja zahteva do danas imao aktivnu saradnju sa predstavnicima Opšte bolnice Bor koji su zaduženi za prikupljanje i dostavljenje potrebne dokumentacije za dobijanje odobrenja i pratećih rešenja, u cilju pružanja svih neophodnih informacija u vezi navedenog postupka.

U skladu sa napred navedenim, podnosilac zahteva odgovoran je za prikupljanje i dostavljanje dokumentacije potrebne za dobijanje odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti i pratećih rešenja o korišćenju izvora zračenja, koju dostavlja Direktoratu.

Podnosilac zahteva za dobijanje odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti i pratećih rešenja za korišćenje izvora zračenja može obavljati radijacione delatnosti nakon ispunjenja svih uslova propisanih zakonom i Pravilnikom o prijavljivanju namere i izdavanju odobrenja za obavljanje radijacionih delatnosti.

Iz Direktorata poručuju da su regulatorno telo osnovano radi vršenja regulatorne kontrole delatnosti uređenih Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. U okviru svojih nadležnosti Direktorat donosi rešenja o izdavanju Odobrenja za obavljanje radijacione delatnosti i prateća rešenja za korišćenje izvora zračenja korisnicima ukoliko su zadovoljeni svi potrebni uslovi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

U postupku dobijanja pomenutih odobrenja potrebno je da podnosioci zahteva dostave svu neophodnu dokumentaciju koja sadržajno, po već detaljno zakonski utvrđenim normama, mora opisati i opravdati obavljanje predmetne radijacione delatnosti sa stanovišta radijacione sigurnosti.

Posebno želimo da vam ukažemo na netačnost konstatacije da je problem nastao zbog toga što Direktorat i INN Vinča imaju neusaglašene pravilnike, te da posledice birokratije trpe ne samo pacijenti Opšte bolnice u Boru, već i ostale zdravstvene ustanove koje su dobile skenere.

Naime, i letimičnim uvidom u zakon i podzakonska akta može se, pod uslovom da je čitalac dobronameran, utvrditi da je jedino Direktorat nadležan da donosi pravilnike, druge propise i uputstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti. Tim više navedena konstatacija može da dovede do potpuno nepotrebnog i neopravdanog uznemiravanja javnosti.

 

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Povezani postovi

Gradsko veće u Boru predložilo kadrovske promene u Sportskom centru i Vodovodu

Ist Media

Članovi Senata Univerziteta u Beogradu u poseti Srbija Ziđin Koper

Ist Media

Povratak Živorada Žike Petrovića – novi direktor JKP Vodovod u Boru – Sindikat upozorava: Zaposleni rade u nehumanim uslovima

Ist Media

Ovaj portal koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše korisničko iskustvo. Ukoliko ste saglasni sa ovim, molimo vas da potvrdite. Potvrdi Pročitaj više...

Politika privatnosti i kolačića
X