Danas o rebalansu budžeta, novim odbornicima i organizaciji Opštinske uprave

868 0

BOR (IST Media, Aleksander Ilić) Pred odbornicima skupštine Opštine Bor na današnjoj sednici naći će se 47 tačaka, među kojima su predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za 2017. godinu, kojim je predviđeno uvećanje budžeta za preko 200 miliona dinara, potom predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bor za 2016. godinu, predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Bor, kao i Odluka o potvrđivanju mandata novim odbornicima Skupštine opštine Bor.

 

Izborom Aleksandra Milikića za predsednika i Jasmine Orlić za potpredsednika Opštine Bor, njima je prestala funkcija odbornika, a za nove odbornike predloženi su Dragana Urošević i Goran Negranović.

 

Članovi lokalnog parlamenta će se izjašnjavati i o predlogu Odluke o  izmeni  Odluke o osnivanju budžetskog fonda za populacionu politiku, kojim je predviđena dodela jednokratne pomoći porodiljama i to: za prvo dete 25 hiljada, za drugo 40, a za treće i četvrto po 70 hiljada dinara.

 

Kompletan Dnevni red predstojeće sednice skupštine Opštine Bor možete pogledati u daljem tekstu:

 

 1. Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Bor;

 

 1. Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bor

za 2016. godinu;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu

opštine Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova

Opštinskog veća opštine Bor

 

 1. Predlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o izmeni  Odluke o osnivanju budžetskog fonda za populacionu politiku;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o pijacama;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima za držanje domaćih i egzotičnih životinja  i  humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o održavanju javnih bunara i česmi;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o kućnom redu u

stambenim zgradama;

 

 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o opštim uslovima za izgradnju, iskorišćavanje i održavanje seoskih vodovoda na teritoriji opštine Bor;

 

 1. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Lokalnog saveta za zapošljavanje;

 

 1. Predlog Odluke o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog  preduzeća ”Borski turistički centar” Bor – u likvidaciji;

 

 1. Predlog Operativnog plan odbrane od poplava voda II reda na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bor u 2017. godini;

 

 1. Predlog Godišnjeg prorgama zaštite, uređenja i korišćenja

poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji

opštine Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Sportski centar ”Bor” u Boru;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar” Bor za 2017. godinu;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor za 2017. godinu

 

 1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog  preduzeća „Vodovod“ Bor za 2017. godinu

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju zamenika predsednika

Administrativno-mandatne komisije;

 

 1. Predlog Rešenja o izboru zamenika predsednika

Administrativno-mandatne komisije;

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije ”Bor” Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije ”Bor” Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije ”Bor” Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije ”Bor” Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja  Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora

OŠ ”Dušan Radović” u Boru;

 

 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora

OŠ ”Dušan Radović” u Boru;

 

 1. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora

Mašinsko – elektrotehničke škole u Boru;

 

 1. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora

Mašinsko – elektrotehničke škole u Boru;

 

 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Кomisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bor;

 

 1. Predlog Rešenja o davanju prethodne saglasnosti na upotrebu imena opštine Bor u nazivu sportskog udruženja ”Fudbalsko sportsko udruženje Bor 1919”;

 

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Tehničkoj školi za davanje u zakup fiskulturne sale;

 

 1. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja broj: 463-15/2017-I od 27.3.2017. godine;

 

 1. Predlog Saglasnosti o izvođenju radova A.D. ”Telekom Srbija” – Regija Niš IJ Zaječar na izgradnji elektronske komunikacione mreže;

 

 1. Predlog Saglasnosti za postavljanje dela distributivne mreže za elektronske komunikacije.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X