Čak 80 odsto Borana nije čulo za Ciljeve održivog razvoja, poznatije kao Agenda 2030.

322 0
bor 3

 

Anketa o primeni koncepta održivog razvoja u lokalnoj sredini i opredeljenost građana za implementaciju ciljeva održivog razvoja (COR) u dokumenta javne politike Grada Bora, koju je među građanima sprovelo Društvo mladih istraživača (DMI), pokazala je da skoro 80 odsto ispitanih nije čulo za COR, poznate kao Agenda 2030.

Od 304, anketiranih Borana, samo je 22% čulo za Agendu 2030, ali na pitanje da navedu neki od ciljeva održivog razvoja od onih koji su rekli da su čuli, njih (80,59%) nije dalo nijedan odgovor.

Za građane Bora najvažnija pitanja među ciljevima održivog razvoja koji se odnose na zaštitu životne sredine su svakako održivi urbani razvoj (kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, saobraćaj, zelene površine), očuvanje prirodnih resursa, reciklaža, održivi turizam, korišćenje obnovljive energije i energetska efikasnost zatim obezbedjen pristup pijaćoj vodi i sanitarni uslovi za sve ljude i zaštita prirode (zemljišta, šuma, biodiverziteta) kao i ublažavanje i smanjenje uticaja i posledica klimatskih promena, zaključio je (DMI).

Na pitanje da li smatraju da im je potrebno da se više informišu i više saznaju o Ciljevima održivog razvoja i na koji način, jedna trećina je odgovorila da bi to trebalo da bude i kroz informisanje i kroz edukaciju.

Anketiranima je ostavljen prostor i za komentare, predloge i mišljenja ili mišljenja, a mi smo odabrali nekoliko interesantnih:

-Ne zna se šta nam je preče: vazduh, voda, zemlja! Ovaj grad je rudna naseobina, stotinama godina unazad! Uveliko kasnimo!

-Posebno se pozabaviti reciklažom komunalnog i industrijskog otpada , kao i usavršavanjem sistema za prečišćavanje komunalnih voda.

-Reciklaža mora da se podigne na neki viši nivo. Grad nema ni jedan sistem za selekciju otpada. Slovenija je uvela sistem u kome je moguće na osnovh vašeg stepena reciklaže da vam se umanje računi. U Boru mogu bar oni lokalni na komunalije, vodu, grejanje… U Beogradu postoji manje razvijen projekat zelenih kesa sa bar-kodom i na osnovu toga vam se umanjuje stavka za inznošenje smeća na računu za infostan. Postoje i Reciklomati gde možete da uplatite kredit za prevoz što je postalo veoma popularno, čak su stalno puni.

-Svakako je od velike važnosti, ne samo za grad Bor već i za čitavu planetu, da Ciljevi održivog razvoja budu ostvareni, a do toga se može doći informisanjem javnosti o značaju biodiverziteta i zaštiti životne sredine. Početi odmah!

-Potrebno je da se stanovništvo u što većem broju i to što temeljnine upozna sa problemima održivog razvoja. Da se više pita gradjansto, oni su najmerodavniji.

-Potrebno je znatno ubrzati rad na izradi Plana razvoja Bora i novog plana zaštite životne sredine a ciljeve održivog razvoja treba ugraditi i u sve vrste prostornih planova

Anketa je deo projekta „Bolje je OdRživo“ koji se realizuje u okviru šireg projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ.

 

 

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X