Brisel traži više kapitalnih projekata i aktivne mera zapošljavanja

377 0

 

 

Evropska unija Srbiji preporučuje da poboljša tempo realizacije kapitalnih izdataka, unapredi ulogu dinara u ekonomiji, nastavi da rešava pitanje nenaplativih kredita i podstakne aktivne mere zapošljavanja.

 

Ovo je novinarima preneo šef sektora evropskih integracija Delegacije EU u Srbiji Frejk Janmat (Freek Janmaat) 25. maja, uoči usvajanja ekonomskih preporuka u Briselu u okviru takozvanog Evropskog semestra, odnosno usklađivanja ekonomskog planiranja u EU, u čemu učestvuju i zemlje članice. Ekonomski program koji je Srbija podnela u martu ocenjen je kao kvalitetniji od prethodnog, uz posebnu napomenu da su mere budžetirane i da je donet uz konsultacije sa civilnim društvom i poslovnim organizacijama.

 

„Srbija se poziva da načini značajan napredak u pripremama za izgradnju gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, i da završi radove na izgradnji puteva na koridoru 10 do kraja 2017. godine“, rekao je Janmat novinarima predstavljajući nacrt preporuka koje se usvajaju u Briselu, uz prisustvo srpskog ministra Dušana Vujovića.

 

dinar evro

 

Preporuke se dostavljaju u okviru programa ekonomskog usklađivanja u EU, takozvanog evropskog semestra, koji se primenjuje i na zemlje kandidate, u u okviru kojeg je Srbija u martu napravila novi Plan ekonomskih reformi (ERP) za period 2016-2018.

 

Janmat je, predstavljajući preporuke, ukazao na problem nedovoljnog sprovođenja javnih kapitalnih ulaganja, što ukazuje i na slab kapacitet u planiranju kapitalnih izdataka, dodajući da je potrebno unaprediti prioritizaciju i upravljanje.

 

Potrebno je i nastaviti sa jačanjem fiskalnih mera konsolidacije korišćenjem za to svakog dodatnog prihoda i ušteda u tekućoj potrošnji, kao i drugih mera za ostvarivanje primarnog suficita u 2016, odnosno suficita pre servisiranja duga, rekao je Janmat.

 

Na pitanje novinara da li je potrebna ta preporuka s obzirom da je u prvom kvartalu ostvaren primarni suficit, on je potvrdio da su rezultati u prva tri meseca bili dobri, ali da su delimično posledica jednokratnih prihoda poput prodaje telekomunikacionih frekvencija, ali i neostvarivanja kapitalnih izdataka, dok je preporuka Brisela da se deficitu pristupi na strukturni način, na primer unapređenjem poreske uprave.

 

Fiskalnu konsolidaciju bi, kako je naveo, trebalo podržati koracima za pronalaženje održivog rešenja za preostala državna preduzeća, kao i napretkom u reformi javne uprave i unapređenjem naplate javnih prihoda na sistematičan način koji ne opterećuje privredu.

 

 

Smanjiti nenaplative kredite, proveriti banke

 

Srbija po oceni Brisela treba da radi i na smanjivanju rizika za finansijsku stabilnost i realnu ekonomiju nastavkom sprovođenja akcionog plana za smanjenje nenaplativih kredita, koji su i dalje na visokom nivou od 22%.

 

Potrebno je ds se podstakne i dinarizacija privrede jer, kako je objasnio Janmat, visoka zastupljenost evra u zajmovima predstavlja rizik za otplatu i među građanstvom i među firmama kojima su prihodi u dinarima.

 

Za finansijsku staiblnost važno je i da Srbija dodatno osvetli situaciju malih banaka koje nisu učestvovale u prošlogodišnjoj studiji o kapitalizaciji, rekao je predstavnik Delegacije EU. Ova studija pokazala je da su banke uglavnom dobro kapitalizovane, ali neke manje banke nisu bile podvrgnute kontroli.

 

U preporuci o unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanju privatnog ulaganja savet je da se razvija transparentniji i manje opterećujući sistem parafiskalnih nameta, uspostavi šema garancija za zajmove za mala i srednja preduzeća koja i dalje teško dolaze do novca i ponovo pokrene takozvana giljotina propisa, odnosno da se analizira poslovno okruženje i vidi da li je moguće smanjiti administrativni teret za firme.

 

U svetlu otpuštanja viškova u državnim preduzećima i javnoj administraciji potrebno je unaprediti pružanje ciljane politike aktivnih mera zapošljavanja i poboljšati kapacitet službe za zapošljavanje da takve mere primeni za veći broj korisnika, naveo je on.

 

 

Unapređen ekonomski program

 

Kvalitet novog Programa ekonomskih reformi (ERP) koji je vlada dostavila u martu, i na osnovu kojeg se preporuke i izdaju, bolji je od prethodnog po kvalitetu, ocenio je Janmat. Naveo je da su rokovi konkretniji, da se mere logičnije slede i da su jasno budžetirane, kao i da je program donet uz javne konsultacije sa organizacijama civilnog društva, sindikatima, komorama i drugim zainteresovanim stranama.

 

Prilika za prvu procenu sprovođenja biće izveštaj o napretku koji Evropska komisija obično objavljuje u oktobru, ukazao je on.

 

Janmat je izneo ocenu da je iz prošlogodišnjeg plana reformi koji je Briselu podnela Vlada Srbije u potpunosti ispunjena preporuka da se olabavi monetarna politika i tome pridodaju fiskalne mere i da je NBS postepeno smanjivala referentnu kamatnu stopu što je važno za odobravanje kredita preduzećima i građanstvu, dok su delimično ostvarene preporuke za restruktiriranje javnih preduzeća i javnog sektora generalno.

 

U reformama javnog sektora bilo je zastoja i to se mora nastaviti, rekao je Janmat.

 

Na pitanje o planovima vlade za 17 preduzeća koja su bila zaštićena od poverilaca nakon što ta zaštita istekne u maju, Janmat je rekao da mala odlaganja usled daljih planova ne bi bila problem ukoliko ne iziskuju izdatke koji bi uticali na deficit.

 

Preporuke se zvanično usvajaju na sastanku ministara finansija i ekonomije EU i zemalja kandidata za članstvo.

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

X