Brankica Janković: Diskriminacija osoba sa invaliditetom u Srbiji u samom vrhu

824 0

BEOGRAD, Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se danas pod sloganom „Transformacija ka društvu koje je održivo i prilagodjeno svima“.

U objavi Agende 2030. piše da se mora izgraditi društvo koje „nikoga ne ostavlja iza sebe“, to jest, koje uključuje sve gradjane i ne zanemaruje nikoga.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Djordjević tim povodom je saopšti da kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva ima unapredjenje položaja i zaštitu prava osoba sa invaliditetom kroz afirmaciju razvoja invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralne socijalne politike.

On je naveo da se prvi pravac saradnje ogleda u neposrednom učešću predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom u svim radnim grupama koje su formirane u cilju izrade nekog zakonskog, podzakonskog ili strateškog dokumenta.

Ta saradnja je, kako Djordjević navodi, usmerena ka donošenju ili pokretanju inicijative za izmenu zakonskih i strateških dokumenata koja nude rešenja koja doprinose uključivanju osoba sa invaliditetom, kao i praćenju primene zakona i propisa, uključujući i one koji nisu u nadležnosti Ministarstva, jer neka od navedenih rešenja mogu uticati pozitivno ili negativno na kvalitet života osoba sa invaliditetom.

On je kazao da će ministarstvo nastaviti da pruža finansijsku i svaku drugu vrstu pomoći i saradnje udruženjima koja sprovode programe u cilju zaštite prava i unapredjenja položaja osoba sa invaliditetom.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković danas je povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, ukazala da se njihov položaj mora intenzivnije unapredjivati u svim oblastima društvenog života.

I ove godine se po broju podnetih pritužbi povereniku za zaštitu ravnopravnosti, invaliditet kao osnov diskriminacije nalazi u samom vrhu, navedeno je u saopštenju poverenice.

Tokom 2017. godine poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je povećan broj pritužbi u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

Pored te oblasti, pritužbe su podnošene i zbog diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i rada i zapošljavanja.

Jaknovićeva je stoga navela da je neophodno da svi nadležni preduzmu konkretne mere na poboljšanju kvaliteta života gradjana sa invaliditetom, u svim segmentima: od rada i zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pune inkluzije u obrazovni sistem, uklanjanja prepreka u pogledu pristupačnosti objektima i uslugama, dostupnosti informacijama, i svim drugim oblastima, u cilju postizanja pune ravnopravnosti.

Istovremeno je, kako je naglasila, neophodno da nadležni državni organi prate sprovodjenje svih mera koje su već donete na republičkom i lokalnom nivou.

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom proglasile su Ujedinjene nacije i širom sveta se obeležava od 1992. godine.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urodjenog dostojanstva i individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumeva i pravo te osobe da bira gde će, sa kim i kako živeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.

 

Beta

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X