Borski URS se zalaže za beneficije borskim privrednicima

266 0

KONFERENCIJA ZA MEDIJE POSVEĆENA STATUSU PREDUZETNIKA U BORU

urs novovich

 

1. ZALAGALI BI SE, DA SE NOVOOSNOVANIM PREDUZEĆIMA ILI PREDUZETNIČKIM RADNjAMA DA „GREJS“ PERIOD OD GODINU DANA NA PLAĆANjE POREZA I DOPRINOSA, ILI SE ONI POTPUNO UKINU, ZA ISTI PERIOD. Potrebni je bar godinu dana da se posao razradi, tokom tog perioda novi preduzetnici obično troše „supstancu“ za finansiranje poreza i doprinosa. Posle godinu dana, preduzetnik je često iscrpljen, nema novca za investicije i smanjuje broj zaposlenih. Ovo državu ništa ne bi koštalo, pomogla bi preduzetnicima da razviju posao i da održe ili povećaju broj zaposlenih. Takođe, na ovaj način bi se stimulisalo otvaranje novih preduzeća i zanatskih radnji. Gledano na duži rok, budžet bi se bolje punio nego da privatnici zatvore radnju pre nego su i krenuli sa poslom.Statistika pokazuje da je ovaj period i najkritičniji za rad i opstanak novoosnovane firme.

 

2. DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA, kao podrška razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Obzirom da se fond za razvoj u opštini Bor, pokazao kao nedovoljno efikasan i da su mnogi ušli u zamku trošenja dobijenih sredstava nenamenski, zbog čega su protiv istih pokretani krivični postupci.

 

3. ZALAGANjE DA SE ZATVORI „BUVLjAK“ a da svi oni koji tamo rade u nehumanim i neprimerenim uslovima za 21 vek, i koji predstavlja ruglo grada, da se izmeste zajedno sa svim novoosnovanim firmama, preduzetničkim ili preduzećima, u Poslovni centar kod bazena, koji bi opština Bor, sama ili uz pomoć donacija, osposobila za takav rad. Svi privredni subjekti koji bi radili u poslovnom centru bili bi oslobođeni 1 godine svih dažbina, a opština bi preuzela brigu i da se u istom periodu za njih vode i knjigovodstvene usluge, tako da bi osnivanje i rad u poslovnom centru bio omogućen po osnovu konkursa a bez ikakvih troškova. Sve vreme bi ovaj projekat bio praćen angažovanjem besplatnog privrednog i stručnog konsaltinga, a isti bih bio angažovan za praćenje i pružanje brze pomoći, a plaćala opština ili donatori.

 

4. Preduzetnicima i privrednicima koji već rade sa uspehom duže vremena ponuditi POSEBNE STIMULANSE iz nadležnosti lokalne samouprave kako bi zaposlili nove radnike, i istima omogućiti da uzmu aktivno učešće u kreiranju poslovne klime u opštini.

 

5. UVESTI NAGRADU, godišnju, za privrednog subjekta koji ima najbolji rezultat u zapošljavanju novih radnika.

 

6. UREDITI TAKSI PREVOZ U BORU, i ispraviti nepravdu koja sada postoji, tako što radniku koji želi da se bavi ovim poslom a to ne može zato što je opština limitirala broj lica i ne odobrava dozvole novim, /sporno, obzirom da je pravo na rad Ustavna kategorija/, da mu se to pravo omogući. Treba, raspisati javni konkurs za obavljanje taksi prevoza na teritoriji opštine Bor, i limitirati broj taksi prevoznika, ali tako što će sva lica imati pravo da konkurišu i da ako na konkursu pobede, određeno vreme obavljaju taksi prevoz. Opština treba da lobira za povoljne kredite ili lizing, i da omogući nabavljanje novih vozila, jednoobraznih za logom grada Bora, i učiniti taksi prevoz uređenim i turističkom atrakcijom, licima koja bi na konkursu dobila pravo da ovu vrstu posla obavljaju.

 

Ovo su mere, koje Ujedinjeni regioni Srbije žele da promovišu u budućem gradu Boru i na taj način građanima Bora, nakon dobijanje podrške na izborima 16 marta, omoguće uređeniji i bolji život. Molimo građane Bora, koji su ovo prepoznali kao dobro, da nam daju podršku na izborima, kako bi ovo sproveli u delo.

 

Opštinski odbor Ujedinjenih regiona Srbije Bor.

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X