BIRODI: Uključiti OCD u formulisanju platformi za pregovore oko Kosova

510 0

Biro za društvena istraživanja zahteva da se u proces formulisanja platforme za pregovore oko Kosova pored „moćnih“, „svetih“ i podobnih uključi i civilno društvo, kao i da se pokrene širi dijalog svih društvenih aktera o svim bitnim aspektima i sadržajima „platformi“ za pregovore.

 

„U Srbiji se mora prestati sa praksom da se o bitnim društvenim izazovima donose oktorisana rešenja za šta je primer Ustav iz 2006. godine. Sazrevanje jednog društva na putu razvoja demokratske javnosti i institucija se postiže kroz participativno donošenje odluka o svim, a posebno najvećim društvenim problemima i pitanjima. Odustvo učešća građanstva u ovakvim procesima legitimiše nedemokratski karater političkom sistema, a usvojena rešenja čini neodrživim“, saopštio je Birodi.

 

BIRODI

Biro za društvena istraživanja poziva autore autkelne platforme za pregovore oko Kosovo, ali i autore svih drugih „platformi“ da javno obznane principe na kojima se ovaj dokument pravi, da ih predstavi putem javnih medijskih servisa i organizuje javnu raspravu/debatu širom Srbije o ciljevima i sadržaju ovog dokumenta.

 

Takođe, Biro za društvena istraživanja poziva organizacije civilnog društva da se pored zagovaranja javnih rasprava kao modela uključe i izvrše pritisak u pravcu uključivanja civilnog društva ne samo u definisanje prioriteta već i u moguće pozitivne doprinose u napredovanju započetih pregovora.

 

Biro za društvena istraživanje je spreman da u okviru svog polja delovanja pruži svoj doprinos na način što će javno poznate ciljeve i sadržaj pretvoriti u istraživački instrument i sprovesti istraživanje koje bi svojom formom bilo u funkciji javne rasprave, kao i analizirati konkretne sporazume i mere sa stanovišta korupcije/antikorupcije.

 

Direktor Biroa za društvena istraživanja BIRODI Pavle Dimitrijević

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X