BIRODI: Strategija za borbu protiv korupcije legalizuje korupciju na nivou gradova i opština

345 0

Saopštenje BIRODI povodom Odluke Vlade Srbije da usvoji Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije:

 

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije legalizuje korupciju na nivou gradova i opština

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), pozvao je narodne poslanike u Skupštini Srbije da usvoje predloženu Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2013. – 2018. godine, ali i da iniciraju izmenu Akcionog plana za primenu ove strategije kojim se predviđa da stalna radna tela za borbu protiv korupcije budu sastavljena od odbornika na način da umesto njih, članovi ovog tela budu predstavnici medija, strukovnih udruženja, civilnog društva, akademske zajednice i predstavnici institucija i organa lokalane samouprave koji su pokazali antikorupcijskih integritet.

 

korupcija featured

 

“BIRODI je u proteke tri godine radio na uspostavljanju lokalnih planova za borbu protiv korupcije u 13 gradova i opština i na taj način „radio posao države“, tačnije lokalnih samouprave koje su bile u obavezi da sprovode tada važeću antikorupcijsku strategiju. Čitav proces izrade planova i realizacije antikorupcijskih mera je finansijski podržan od strane međunarodnih donatora, tako da su gradovi i opštine i na ovaj način bili na dobitku. Sa zadovoljstvom konstatujemo da postoji interesovanje novih lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva da iniciraju izradu lokanog plana za borbu protiv korupcije ne samo iz Srbije već iz država regiona. Nalazi iz Izveštaja o sprovođenju lokalnih planova za borbu protiv korupcije su citirani u godišnjem Izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije što nas čini ponosnim, jer smo upravo na taj način dobili satisfakciju i priznanje za rad“, naveli su u ovoj organizaciji.

 

BIRODI naglašava da na početku izrade predloga Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, lokani nivo vlasti nije bio prepoznat kao bitan, ali njihova argumentacija i podrška koju su dobili od Agencije za borbu protiv korupcije i međunarodnih organizacija koje prate proces izrade Strategije je rezultirao da lokalni nivo bude uključen.

 

birodi featured

 

“Argumenti koji naš zahtev čine opravdanim i neizbežnim da se usvoji su:

 

– Na konsultativnom sastanku koji se bavio izradom Akcionog plana, usvojen je predlog Biroa za društvena istraživanja da borbu protiv korupcije vodi i koordinira telo koje će biti multisektrorskog karatera sastavljeno od predstavnika civilnog društva, medija, akademske zajednice, građana – uzbunjivača i predstavnika lokalne samouprave koji su pokazali antikorupcijski integritet;

 

– U prilog neefikasnosti „partijsko-političkog modela“ borbe protiv korupcije se ugleda i u nefunkcionisanju tela koja se staraju o primeni Kodeska lokalnih funkcionera i Kodeksa lokalnih javnih službenika, koja su postavljena po partijskom ključu;

 

 

– Jedina lokalna samouprava koja ima lokalno telo za borbu protiv korupcije sastavljeno po partijskom principu, grad Zrenjanin, ne sprovodi aktivnosti iz usvojenog Lokalnog plana i odbija saradnju;

 

– Inicirajući i sprovodeći lokalne planove za borbu protiv korupcije BIRODI je sprovodio orijentaciona istraživanja o stanju korupcije i borbe protiv korupcije na nivou lokalnih samouprava. U tim istraživanjima lokalne političke stranke i institucije lokalne samouprave suod građana prepoznate kao izvor korupcije, a ne kao akter u borbi protiv korupcije

 

U daljem saopštenju, BIRODI-ja se keže:

Zaista je teško obrazloživo zašto država ne želi da preuzme praksu koja je tri godine tesirana, izrađena u participativnom procesu i dobila svoju verifikaciju, a predlaže model koji je generator korupcije, posebno na nivou koji je do sada bio bez antikoruptivne zaštite i služio za izvoz korupcije sa republičkog niova.

 

Ovakvim rešenjem izvoz korupcije na lokal će dobiti institucionalizovanu I legalnu formu. Takođe, na ovaj način će ideja “spuštanja” borbe protiv korupcije na lokalni nivo kako bi ona bila na dohvat ruke građanima biti obesmišljena, jer kao što smo naveli građani, budući uzbunjivači neće imati poverenje u telo čiji je integritet upitan. Bez poverenja u integritet antikorupcijskih tela, nema borbe protiv korupcije.

 

Opstajanje aktuelnog rešenja na direktan način se obesmišljava borba protiv korupcije i nastavlja praksa partizacije borbe protiv korupcije za koju smo verovali da je otišla u istoriju sa Zakonom o finansiranju političkim strankama (2004. godine). Rezultat ovakvog rešenja će biti da ćemo 2018. godine imati oslobađanje države od korupcije, ali zarobljene gradove korupcijom.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X