BIRODI: Izveštaj o napretku borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama

225 0

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je u 13 lokalnih samouprava inicirala izradu lokalnih planova za borbu protiv korupcije, od kojih je su u četiri stvoreni uslovi za primenu, uradio je Prvi izveštaj o primeni usvojenog dokumenta od strane skupština gradova Zrenjanina, Kragujevca i Niša, kao i opštine Požega.

 

BIRODI

Na osnovu rezultata izveštaja konstatujemo u posmatranim gradovima je došlo do napretka u uspostavljanju sistema za borbu protiv korupcije koji predstavlja obavezu koju je trebalo da sprovedu sve lokalne samouprave prema Akcionom planu za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije iz 2006. godine. Upravo izostanak sektorskih planova je bio razlog da BIRODI kao organizacija osmisli model, inicira izradu i usvajanje i obaveže se da jednom godišnje objavi izveštaj koji će predstavljati način “polaganja računa” o uspešnost borbe protiv korupcije, ali i prilika da evaluiramo rad Lokalnih atikorupcijskih foruma (LAF) i planova koji se primenjuju.

 

Konstatujemo da je došlo do napretka, ali taj napredak još ne garantuje održiv nivo borbe protiv korupcije. Ovo se, pre svega, odnosi na unapređenje materijalno-tehničkih kapaciteta lokalnih antikorupcijskih foruma, zatim unapređenje uslova za primenu mera iz lokalnih planova za borbu protiv korupcije i stvaranja ambijenta u kojem će lokalni antikorupcijski forumi biti autonomni, kako u odnosu na lokalnu samoupravu i njen politički uticaj i moć, tako i u odnosu na Biro za društvena istraživanja, kao incijatora procesa

 

Uopšteno gledajući borba protiv korupcije u gradovima Srbije se nalazi u fazi koju karateriše odsustvo sistema za borbu protiv korupcije, gde se borci protiv korupcije tolerišu, gde se kroz mehanizme kooptiranja “pacifikuju”, a ako ih ni to ne „ubedi“, protiv njih se sprovode medijska i svake druga odmazda, koja se neretko završava i uskraćivanjem prava – kako borcima protiv korupcije tako i povezanim osobama.

 

 Upravo ovakvo stanje u najvećoj meri bilo je u gradovima kada smo započeli proces uspostavljanja sistema za borbu protiv korupcije.

 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je izradio metodologiju koja je u saglasiju sa principima koji su u osnovi Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Taj dokument možete preuzeti OVDE

 

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

X