Bez predloga za mesto vd direktora Doma zdravlja, sednica SO Bor u petak

443 0

opsstinsko veche so bor 2014  dd

 

BOR, (IST Media) Članovi Opštinskog veća SO Bor, neće danas raspravljati o predlogu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Štampa, radio i film”, a iz dnevnog reda Veća izbačen je i predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bor.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_091451

Članovi Veća, s leva: Maja Bakoć, Studenka Kovačević i Marko Nikolovski

 

Iz dnevnog reda je povučen i predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor, jer, kako je obrazloženo, članovima Veća nije stigao predlog kandidata za tu funkciju.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_091634

S leva: članovi Veća Ljubiša Miljković i dr Dragan Joksimović. U sredini aktuelni direktor ŠRIF-a Vladan Novović

 

Povučen je i predlog rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije, i imenovanju novog direktora po predlogu Upravnog odbora Muzeja. Umesto sadašnje direktorice Slađane Đurđekanović, UO je predložio Suzanu Mijić.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_092747

 

Na sednici nisu došla dva člana Opštinskog veća, Olivera Jašarević i Zlatka Stojanović, koja bi, kako su zaključili članovi Veća, zbog nezainteresovanosti za rad u opštinskoj vladi, mogla da bude zamenjena.

 

Članovi Veća su zamerili opštinskom službama koje su materijal za sednicu, na kojoj je čak 45 tačaka, dostavili svega jedan dan pre njenog održavanja, a predsednik opštine Bor Živorad Petrović  je zapretio i konsekvencama ukoliko se ubuduće dogodi sličan propust.

 

 

 

 

prethodni tekst

 

BOR, (IST Media) Za danas u 9 sati zakazana je 2. sednica opštinskog veća Skupštine opštine Bor, a jedna od 45 tačaka dnevnog reda je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za 2014. godinu.

 

Na dnevnom redu naći će se predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2014. godinu, i predlozi odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javno komunalnih preduzeća ”Vodovod” Bor, ”Toplana” i ”3. oktobar”, zatim  direktora JP ”Direkcija za izgradnju Bora” Bor, Javnog preduzeće za stambene usluge ”Bor” , ”Štampa, radio i film”, ”Zoološki vrt” i ”Borski turistički centar”.

 

 

Izneće se Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor i predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije.

 

Opštinsko veće predlaže da umesto Slađane Đurđekanović, kojoj je istekao mandat, novi direktor ove kulturne ustanove bude diplomirani etnolog Suzana Mijić.

 

Ceo dnevni red

 

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu

opštine Bor za 2014. godinu;

 

2. Predlog Odluke o izradi Urbanističkog projekta za kp br. 3371/4 KO Bor 1 radi formiranja saobraćajnog priključka za ovu parcelu sa k.p.br. 4672 KO Bor 1;

 

3. Predlog Zaključka o povlačenju Zaključka broj: 352-223/2014-IV od 3. marta 2014. godine kojim je utvrđen Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji opštine Bor;

 

4. Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji opštine Bor;

 

5. Predlog Zaključka o povlačenju Zaključka broj: 434-6/2014-IV od 3. marta 2014. godine kojim je utvrđen Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

 

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

 

7. Predlog Odluke o dopuni Odluke o javnim priznanjima opštine Bor;

 

8. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bor;

 

9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu

članova Opštinskog veća opštine Bor;

 

10. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose;

 

11. Predlog Odluke o izmenama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Bor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga, na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;

 

12. Predlog Odluke o postupku obezbeđenja finansiranja, izgradnje i upravljanja sistemom za kanalisanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda na teritoriji opštine Bor;

 

13. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove;

 

14. Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2014. godinu;

 

15. Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Bor za 2014. godinu;

 

16. Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bor za 2014. godinu;

 

17. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2014. godinu;

 

18. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bor u 2014. godini;

 

19. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

 

20. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

 

21. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar” Bor;

 

22. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Direkcija za izgradnju Bora” Bor;

 

23. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeće za stambene usluge ”Bor” Bor;

 

24. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Štampa, radio i film” Bor;

 

25. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

26. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Borski turistički centar” Bor;

 

27. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bor;

 

28. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar” Bor za 2014. godinu;

 

29. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor za 2014. godinu;

 

30. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2014. godinu;

 

31. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor za 2014. godinu;

 

32. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti;

 

33. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor;

 

34. Predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor;

 

35. Mišljenje po predlogu Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor o imenovanju direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor;

 

36. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

37. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

38. Predlog Rešenja o imenovanju Privremenog upravnog odbora Doma zadravlja Bor;

 

39. Predlog Rešenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Doma zadravlja Bor;

 

40. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;

 

41. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;

 

42. Predlog Rešenja broj: 463-187/2011-I;

 

43. Predlog Rešenja boj: 463-119/2013-I;

 

44. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu;

 

45. Predlog Rešenja o upućivanju na službeni put u Sloveniju.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Počinje berba višanja

Piše - 12. June 2015. 0
ZAJEČAR (IST Media, Snežana Stanojević) Poljoprivredno dobro „Zaječar“ AD od subote 13. juna organizuje berbu višanja na plantaži „Trnavačko brdo“.…

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X