Bez predloga za mesto vd direktora Doma zdravlja, sednica SO Bor u petak

519 0

opsstinsko veche so bor 2014  dd

 

BOR, (IST Media) Članovi Opštinskog veća SO Bor, neće danas raspravljati o predlogu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Štampa, radio i film”, a iz dnevnog reda Veća izbačen je i predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bor.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_091451

Članovi Veća, s leva: Maja Bakoć, Studenka Kovačević i Marko Nikolovski

 

Iz dnevnog reda je povučen i predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor, jer, kako je obrazloženo, članovima Veća nije stigao predlog kandidata za tu funkciju.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_091634

S leva: članovi Veća Ljubiša Miljković i dr Dragan Joksimović. U sredini aktuelni direktor ŠRIF-a Vladan Novović

 

Povučen je i predlog rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije, i imenovanju novog direktora po predlogu Upravnog odbora Muzeja. Umesto sadašnje direktorice Slađane Đurđekanović, UO je predložio Suzanu Mijić.

 

opsstinsko veche so bor 2014  20140514_092747

 

Na sednici nisu došla dva člana Opštinskog veća, Olivera Jašarević i Zlatka Stojanović, koja bi, kako su zaključili članovi Veća, zbog nezainteresovanosti za rad u opštinskoj vladi, mogla da bude zamenjena.

 

Članovi Veća su zamerili opštinskom službama koje su materijal za sednicu, na kojoj je čak 45 tačaka, dostavili svega jedan dan pre njenog održavanja, a predsednik opštine Bor Živorad Petrović  je zapretio i konsekvencama ukoliko se ubuduće dogodi sličan propust.

 

 

 

 

prethodni tekst

 

BOR, (IST Media) Za danas u 9 sati zakazana je 2. sednica opštinskog veća Skupštine opštine Bor, a jedna od 45 tačaka dnevnog reda je i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za 2014. godinu.

 

Na dnevnom redu naći će se predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2014. godinu, i predlozi odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javno komunalnih preduzeća ”Vodovod” Bor, ”Toplana” i ”3. oktobar”, zatim  direktora JP ”Direkcija za izgradnju Bora” Bor, Javnog preduzeće za stambene usluge ”Bor” , ”Štampa, radio i film”, ”Zoološki vrt” i ”Borski turistički centar”.

 

 

Izneće se Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor i predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije.

 

Opštinsko veće predlaže da umesto Slađane Đurđekanović, kojoj je istekao mandat, novi direktor ove kulturne ustanove bude diplomirani etnolog Suzana Mijić.

 

Ceo dnevni red

 

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu

opštine Bor za 2014. godinu;

 

2. Predlog Odluke o izradi Urbanističkog projekta za kp br. 3371/4 KO Bor 1 radi formiranja saobraćajnog priključka za ovu parcelu sa k.p.br. 4672 KO Bor 1;

 

3. Predlog Zaključka o povlačenju Zaključka broj: 352-223/2014-IV od 3. marta 2014. godine kojim je utvrđen Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji opštine Bor;

 

4. Predlog Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji opštine Bor;

 

5. Predlog Zaključka o povlačenju Zaključka broj: 434-6/2014-IV od 3. marta 2014. godine kojim je utvrđen Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

 

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

 

7. Predlog Odluke o dopuni Odluke o javnim priznanjima opštine Bor;

 

8. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bor;

 

9. Predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu

članova Opštinskog veća opštine Bor;

 

10. Predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose;

 

11. Predlog Odluke o izmenama Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač opština Bor, za obavljanje delatnosti pružanja usluga, na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;

 

12. Predlog Odluke o postupku obezbeđenja finansiranja, izgradnje i upravljanja sistemom za kanalisanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda na teritoriji opštine Bor;

 

13. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove;

 

14. Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bor za 2014. godinu;

 

15. Predlog Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Bor za 2014. godinu;

 

16. Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bor za 2014. godinu;

 

17. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2014. godinu;

 

18. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bor u 2014. godini;

 

19. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

 

20. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Toplana” Bor;

 

21. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar” Bor;

 

22. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Direkcija za izgradnju Bora” Bor;

 

23. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeće za stambene usluge ”Bor” Bor;

 

24. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Štampa, radio i film” Bor;

 

25. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

26. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća ”Borski turistički centar” Bor;

 

27. Predlog Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bor;

 

28. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ”3. oktobar” Bor za 2014. godinu;

 

29. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor za 2014. godinu;

 

30. Predlog Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bora“ Bor za 2014. godinu;

 

31. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Borski turistički centar“ Bor za 2014. godinu;

 

32. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti;

 

33. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zadravlja Bor;

 

34. Predlog Rešenja o prestanku dužnosti direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor;

 

35. Mišljenje po predlogu Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor o imenovanju direktora Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”, Bor;

 

36. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

37. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća ”Zoološki vrt” Bor;

 

38. Predlog Rešenja o imenovanju Privremenog upravnog odbora Doma zadravlja Bor;

 

39. Predlog Rešenja o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Doma zadravlja Bor;

 

40. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;

 

41. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Bor;

 

42. Predlog Rešenja broj: 463-187/2011-I;

 

43. Predlog Rešenja boj: 463-119/2013-I;

 

44. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu;

 

45. Predlog Rešenja o upućivanju na službeni put u Sloveniju.

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X