Ist Media

Plata rudara ni za potrošaku korpu

Piše - 6. February 2011.
BOR, februar 2011. (Ist – media – Saša Trifunović) – Cena prosečne potrošačke korpe u decembru iznosila je 130 evra više od cene potrošačke korpe koja je korišćena pre usklađivanja…
Detaljnije
X