Advokati delimično pobedili. Povlači se oderdba za plaćanje takse kao uslov za početak parnice

61 0

 

Advokatska komora Beograda (AKB) saopštila je da je na sastanku predstavnika advokatskih komora i Ministarstva pravde postignut sporazum po kom odredbe budućeg zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku neće važiti retroaktivno i po kom će odredbe o e-Sudu za advokate postojati samo kao mogućnost a ne kao obaveza.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku sa predstavnicima Ministarstva pravde dogovoreno je da se brišu odredbe budućeg zakona prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti, smatra povučenim.

Navodi se da je dogovoreno i da po okončanju utvrdjene javne rasprave nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku neće ići u dalju proceduru.

Usaglašeno je i da će sastav Radne grupe za izradu nacrta zakona biti dopunjen predstavnicima koje predloži Advokatska komora Srbije (AKS) tako da predstavnici advokature čine 50 odsto članova grupe.

„Radna grupa će u proširenom sastavu nastaviti javnu raspravu, razmotriti sve primedbe i sugestije iznete od stranke AKS, kao i primedbe, predloge i sugestije iznete od strane drugih učesnika u javnoj raspravi i u skladu sa tim primedbama revidirati nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku, prevashodno sagledavajući cilj izmena“, stoji u saopštenju.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Taoci rudnika

Posted by - 20. juna 2021. 0
  Meštani sela Krivelj kod Bora, čiji su preci pre 86 godina zbog zagađenja podigli prvu ekološku bunu u Evropi…
X