Promocija knjige „Od povlašćenih Srba do vlaškog jezika“

975 0

Istraživanja i analize Slavoljuba Gacovića sa kojima se možete i ne morate složiti. Ali o vrednosti sakupljene građe nema polemike.

 

BOR, (IST Media) Od povlašćenih Srba do vlaškog jezika, naslov je knjige autora dr Slavoljuba Gacovića koja je predstavljena u prepunoj sali Narodne biblioteke Bor.

 

O knjizi su govorili recenzenti dr Annemarie Sorescu Marinković sa Balkanološkog instituta SANU, prof. dr Ljiljana Gavrilović sa Filozofskog fakulteta u BeograduČedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

 

S leva: Gacović, Gavrilović, Sorescu Marinković, Čupić

 

Direktorica Narodne biblioteke Bor, Vesna Tešović, podsetila je da svi koji poznaju Slavoljuba Gacovića znaju da je to izuzetno vredan, posvećen i multidisciplinaran istraživač i naučnik. U svom radi bavio se bibliotekarstvom, lingvistikom, istorijom i arheologijom, a ponajviše etnologijom i antropologijom.

 

„Knjiga o kojoj danas govorimo predstavlja peti deo u ediciji Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije u pet knjiga. U reprint izdanju su objavljeni sledeći naslovi: Neslovenske osnove u ojkonimiji Vidinskog sandžaka XV i XVI veka, Od Rimljana i latinskog do Rumuna Timočana i rumunskog, Vlasi u dokumentima Zaječarskog istorijskog arhiva i Kud se dedoše Rumuni Tihomira Đorđevića. Najnovija knjiga Od povlašenih Srba do vlaškog jezika  zamišljena je kao odgovor mnogim autorima XIX i XX veka koji su propagirali tezu da su Vlasi ništa drugo do povlašeni Srbi, kao i članovima Nacionalnog saveta Vlaha koji propagiraju vlaški jezik“, rekla je Vesna Tešović.

 


Prof. dr Čedomir Čupić u recenziji napominje da je najnovije Gacovićevo delo
svojevrsna naučna drama u kojoj se sučeljavaju različiti pogledi, stavovi, shvatanja, pristupi, tumačenja i značenja.

 

„Na ovaj način autor je zadovoljio jedan od važnih i bitnih naučnih uslova – da u naučnom istraživanju sve što je prethodno urađeno i pregledno saopšti, i potom pristupi obradi, odnosno analizi. Sve ovo autor je potkrepio obiljem dokumenata, ali i različitim tumačenjima koja su – posebno etnolozi, lingvisti, balkanolozi, romanolozi – iznosili u svojim radovima. Izričito zastupa tezu da je jezik Vlaha u istočnoj Srbiji zapravo rumunski jezik kojim se govorilo u 18. veku“, rekao je Čupić.

 

Dr Anemari Soresku Marinković primećuje da Gacović iznosi svoj lični stav, naime mišljenje da je rumunski (vlaški) narod nastao kako južno, tako i severno od Dunava, na celom Balkanskom poluostrvu.

 

Slavoljub Gacović piše iz nezahvalnog položaja dvostrukog insajdera, o kome je govorio antropolog Slobodan Naumović. Naime, sa jedne strane, autor pripada zajednici o kome piše, u našem slučaju vlaškoj zajednici, što znači da manje ili više svesno identifikuje sebe sa predmetom svoje studije, a sa druge strane, istovremeno pripada posebnoj podgrupi stručnjaka čiji je zadatak da proučava i konsoliduje identitet i interese svoje zajednice, kao i da ih brani argumentima kada su dovedena pod znakom pitanja“, kazala je ona.

 

Za profesorku dr Ljiljanu Gavrilović, Gacovićev način konceptualizacije etniciteta izgleda metodološki problematičan. Ipak, velika građa, do sada nikada objedinjena na jednom mestu, vrlina je koja omogućava čitaocu da priču kontekstualizuje u skladu sa svojim prehodnim znanjima.

 

„Tvrdnja da je tzv. vlaški jezik zapravo stariji oblik rumunskog jezika je logično i precizno dokumentovana (bar za nekoga ko, kao ja, nema lingvističko obrazovanje). Osnovna vrednost ove knjige je, kao što je već rečeno, ogromna literatura i veliki broj što neobjavljenih, što objavljenih, ali rasutih izvora koji govore o romanskom/rumunskom stanovništvu istočne Srbije kroz veoma dug period. To je posao koji je zahtevao godine predanog rada i posvećenosti, veoma retkih u savremenom trenutku, u kome se publikovanje smatra prioritetnim zadatkom. Čak i ako se, mestimično, ne slažemo sa zaključcima koje Slavoljub Gacović donosi (u nekim slučajevima u kojima se vidi emotivni pristup problemu o kome govori), nesumnjivo je da obim i dubina njegovog poznavanja istorije ne samo romanofonog/rumunofonog stanovništva istočne Srbije, nego čitavog područja sa svim njegovim stanovnicima, zavređuje duboko poštovanje. Ovaj rukopis je dragocen prilog kako (i ne samo) etničkoj istoriji Vlaha iz istočne Srbije, nego istoriji čitavog Balkanskog poluostrva, koja se ne može razumeti ako se ne znaju svi delovi koji čine njegovu slagalicu“, navela je dr Ljiljana Gavrilović.

 

Organizator promocije knjige Od povlašćenih Srba do vlaškog jezika dr Slavoljuba Gacovića je Kongres Vlaha Srbije.

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

X